درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
ناصر شکری کله سرمربی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

گروه علوم آزمایشگاهی

دانشکده پزشکیپست الکترونیک : n_shokri_kalehsar@iauardabil.a

تلفن تماس :
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران 1385
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
رئیس دفتر توسعه پزشکی EDO دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1393 ادامه دارد
مسئول آزمایشگاه‌های پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1378 1380
رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1388 1390
مسئول آزمایشگاه‌های گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
بیوشیمی عمومی،بیوشیمی 1،بیوشیمی 2، بیوشیمی پزشکی 1 کارشناسی پیوسته
آزمایشگاه بیوشیمی عمومی،آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 کارشناسی پیوسته
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران