درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
وحیده حدیقه رضواناستادیار

دکتری شیمی آلی

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : v.rezvan@iauardabil.ac.ir

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی پیوسته شیمی دبیری تبریز ایران-تبریز 1368
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی آلی شهید بهشتی ایران تهران 1372
دکتری تخصصی شیمی آلی واحد علوم و تحقیقات ایران تهران 1380
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیر گروه ازاد اردبیل 1381 1383
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
حدواسط های فعال دکتری تخصصی Reactive Intermediates in Organic Chemistry
افق های نوین در شیمی آلی دکتری تخصصی
طیف سنجی مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته NMR Spectroscopy
سنتز مواد آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی الی پیشرفته کری قسمت ب
الی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی الی پیشرفته کری قسمت الف
شیمی الی 1 کارشناسی پیوسته شیمی الی مک موری
شیمی الی 2 کارشناسی پیوسته شیمی الی مک موری
شیمی الی 3 کارشناسی پیوسته شیمی الی مک موری
شیمی عمومی 1 کارشناسی پیوسته شیمی عمومی 1 مورتیمر
شیمی عمومی2 کارشناسی پیوسته شیمی عمومی 2 مورتیمر
روش استفاده از متون علمی شیمی کارشناسی پیوسته متون علمی شیمی
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی کارشناسی پیوسته طیف سنجی پاویا و فیلد
زبان تخصصی کارشناسی پیوسته کتاب های درسی به زبان انگلیسی
سنتز مواد آلی کارشناسی پیوسته سنتز وارن
ازمایشگاه آلی 1 کارشناسی پیوسته شیمی الی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو
ازمایشگاه آلی 2 کارشناسی پیوسته شیمی الی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو 2
مبانی کامپیوتر کارشناسی پیوسته
مبانی شیمی الی کارشناسی پیوسته مبانی شیمی الی مک موری
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
PM3 study of phosphines and phosphine chalcogenides. Conformational and configurational properties of tri-o-tolyl phosphine and its chalcogenides
Ab initio study of Conformational and configurational properties of 1,3-diazacyclohepta-1,2-diene and 1,3-diazacycloocta-1,2-diene
Triphenylphosphine mediated simple synthesis of vinyl-substituted benzimidazoles
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
شیمی الی
شیمی الی محاسباتی
سنتز مواد الی
اموزش هایپرکم
تاریخ نشر : 1390
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 180
همکاران : اموزش هایپرکم
شیمی الی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو 1
تاریخ نشر : 94
انتشارات : شیخ صفی الدین
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 540
همکاران : شیمی الی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو 1
شیمی الی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو2
تاریخ نشر : 94
انتشارات : شیخ صفی الدین
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 399
همکاران : شیمی الی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو2
متون علمی شیمی
تاریخ نشر : 94
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 240
همکاران : متون علمی شیمی
مقدمه ای بر شیمی محیط زیست
تاریخ نشر : 94
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 350
همکاران : مقدمه ای بر شیمی محیط زیست
حدواسط های فعال در شیمی آلی
تاریخ نشر : 1397
انتشارات : انتشارات پژوهش های دانشگاه
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 183
همکاران : حدواسط های فعال در شیمی آلی
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
کارگاه اصول ترجمه 82 خوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوی
کارگاه برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درسی 82 خوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوی
کارگاه روش شناسی تحقیق در تدوین و ویراستاری کتاب 83 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه برنامه ریزی و الگوهای یاددهی و یادگیری 83 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه آمار مقدماتی 83 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه آشنایی با آیین نامه های آموزشي و پژوهشي 83 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه روش ترجمه به زبان انگلیسی 83 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه کتابخانه دیجیتالی 85 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
Pre - Tofel 86 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه مکالمه به زبان انگلیسی 86 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه آشنایی با word 86 اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
بررسی ساختارهای اسیل لیتیم ها و خصلت نوکلیوفیلی ان ها با روش مکانیک کوانتومی استاد راهنما دفاع شده
بررسی ساختارهای اسیل کلریدها و مکانیسم تبدیل ان ها با روش مکانیک کوانتومی استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیسم واکنش گاز سنتز با استفاده از روش مکانیک کوانتوم استاد راهنما دفاع شده
انالیز صورتبندی تری اریل فسفین اکسیدها به روش مکانیک کوانتومی استاد راهنما دفاع شده
بررسی واکنش تعادلی 1و2 دی تیون ها و1و2 دی تیت ها با روش Ab initio استاد راهنما دفاع شده
بررسی ساختار ترکیبات تک حلقه ای با اتصال دی سولفیدی و اثر استخلاف روی هسته خواهی ان ها با روش Ab Initio استاد راهنما دفاع شده
بررسی خواص طیفی و ساختاری اکسو کربن ها با روش مکانیک کوانتومی ab initio استاد راهنما دفاع شده
بررسی ساختار و خواص طیف سنجی [n] Beltene با روش مکانیک کوانتومی مولکولی آغازین استاد راهنما دفاع شده
بررسی تشکیل و پایداری کمپلکس های کاتیون های فلزات قلیایی با برخی از دی آزا بی سیکلو آلکان ها با روش DFT استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی خواص نوری مشتقات پیرازین و اثر حلال استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی طیف ارتعاشی مادون قرمز آمین های آلیفاتیک و اثر عوامل ساختاری بر روی ارتعاشات کششی آنها استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی خواص نوری کالیکس آرن های فسفینینی استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT برهمکنش داروهای 8-آمینوکینولینی و برخی کاتیون های فلزی استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتوم برهمکنش هالوآلکان ها با نانوتیوب های نیتروژن دار استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT اسیدیته در برخی مشتقات بورونیک اسید استاد راهنما دفاع شده
مطالعه مدل سازی برای پیش بینی رنگ برخی از ترکیبات آریل آزو با استفاده از تئوری مکانیک کوانتوم استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT خواص نوری کمپلکس‌های N-‌آلکیل بنزایمیدازولون با II) Cr( استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT خصلت آروماتیکی برخی از بورازین ها استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT خواص نوری غیر خطی مشتقات سینولین استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی خواص نوری کمپلکس کالیکس آرن های فسفینینی با کاتیون های فلزات قلیایی استاد راهنما دفاع شده
بررسی خصلت آروماتیکی برخی مشتقات فلورانتن با استفاده از تئوری مکانیک کوانتوم استاد راهنما دفاع شده
بررسی کمپلکس های انتقال بار کافئین و بوران ها به روش DFT استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT اسیدیته در برخی مشتقات بورونیک اسید استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT خصلت آروماتیکی برخی از مشتقات سینولین استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی خواص نوری غیر خطی مشتقات کینوکسالین N-اکسید استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیکی کوانتومی خواص نوری مشتقات فتالازین استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT خواص نوری کمپلکس های انتقال بار تتراتیافولوآلن با مشتقات تتراسیانو کینودی متان استاد راهنما دفاع شده
مدل سازی برای پیش بینی رنگ مشتقات آلیزارین با استفاده از تئوری مکانیک کوانتوم استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی خواص نوری کمپلکس برخی از بازهای شیف کینوکسالین با کاتیون منیزیم استاد راهنما دفاع شده
بررسی DFT برهم کنش نانو تیوب های بورادار و برخی بازهای لوئیس استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی خواص نوری برخی از بازهای شیف فنیل هیدرازین. استاد راهنما دفاع شده
بررسی نظری رفتار الکتروشیمیایی کمپلکس‌های کبالت با لیگندهای سالن و سالوفن استاد مشاور دفاع شده
واکنش شیمیایی پلیمرهای انیدرید مالیک با ایندول استاد مشاور دفاع شده
سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس‌های جدید گوگرددار مس و بررسی خواص انها استاد مشاور دفاع شده
واکنش شیمیایی پلیمرهای گلیسیدیل متاکریلات با ایندول استاد مشاور دفاع شده
سنتز و شناسایی مایعات یونی جدیدی با بنیان نمکهای فسفر و بررسی خواص زیست محیطی آنها در دو مقیاس عادی و نانو استاد مشاور دفاع شده
واکنش 4-پیریدین کربوکسیلیک اسید با پلیمرهای 2-هیدروکسی اتیل متاکریلات استاد مشاور دفاع شده
سنتز و شناسایی و بررسی خواص نانوسیلیکاتهای هالیدی جدید استاد مشاور دفاع شده
ساخت، تعیین فرمول‌ و بررسی خواص تعدادی از ترکیبات جدید تیتانات بصورت توده و نانو استاد مشاور دفاع شده
اصلاح پلیمرهای 4- کلرومتیل‌استایرن با 2-آمینوپیریدین استاد مشاور دفاع شده
مطالعه و آبکاری پوشش نانوکامپوزیتی نیکل و بررسی عوامل موثر بر خواص پوشش استاد مشاور دفاع شده
واکنش کاربازول با کوپلیمرهای اکریلاتی 4-کلرومتیل استایرن استاد مشاور دفاع شده
سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس‌های جدید گوگرددار مس و بررسی خواص آنها استاد مشاور دفاع شده
اصلاح شیمیایی کوپلیمرهای اکریلاتی پاراکلرومتیل استایرن با 2-نفتونیک اسید استاد مشاور دفاع شده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
بررسي خواص پيكربندي تركيبات آلني حاصل از بسط سيكلوهپتا -5،3،1-تري ان با استفاده از روش مكانيك كوانتومي ab initio 81 83 داوود نوری شرق
fapjunk.com