درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
رقیه ناصریمربی

کارشناسی ارشد پرستاری

گروه پرستاری

دانشکده پزشکیپست الکترونیک :

تلفن تماس :
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری علوم پزشکی تبریز ایران/ تبریز 83/10/18
کارشناسی پیوسته پرستاری علوم پزشکی اردبیل ایران/ اردبیل 80/4/20
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 94/3/1 تا کنون
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
بیماریهای داخلی و جراحی کارشناسی پیوسته برونر سودارث
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
یکشنبه بیماریهای بزرگسالان - سالمندان 1 7/5 - 10/5
دوشنبه بیماریهای بزرگسالان - سالمندان 3 7/5 - 10/5
دوشنبه آشنایی با بیماریهای داخلی 10/5 - 12
شنبه فناوری اطلاعات در پرستاری 7/5 - 9
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
بررسی هزینه بیمارستانی تروما در بیماران پذیرفته شده در بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل و بیماران بستری در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عوامل خطرزای بیماریهای قلبی و عروقی در مراجعه¬کنندگان به مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
General health evaluation of those who seek rhinoplasty in Ardebil private hospitals
Etiology, epidemiologic characteristics and clinical pattern of children with febrile convulsion admitted to hospitals of germi and parsabad towns in 2016
Effect of foot reflexology on physiologic index of neonates
General health evaluation of those who seek rhinoplasty in Ardebil private hospitals
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
The study of motivation and frequency of Ritalin abuse and some related factors in nursing student of Islamic azad university of Ardabil 1396
تروما و پیامدهای اقتصادی آن
میزان رعایت حقوق بیمار
Care of ethics in nursing
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
تبیین اندیشه ها و مقام علمی دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
داروشناسی و محاسبات دارویی 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تریاژ در حوزه علوم پزشکی و اورژانس 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقاله نویسی تخصصی در حوزه علوم پزشکی 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی 1397 مشهد مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دانش افزایی استادان با موضوع فرقه شناسی 1397 مشهد مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران