درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
رویا متولیمربی

کارشناسی ارشد مامایی

گروه مامایی

دانشکده پزشکیپست الکترونیک : mrmotavalli@yahoo.com

تلفن تماس : 09143531006
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی پیوسته مامایی آزاد اسلامی واحد اردبیل ایران- اردبیل 1372
کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی شهید بهشتی ایران - تهران 1388
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیرگروه مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1394 1396
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
بیماری های زنان کارشناسی پیوسته نواک
اختلالات جنسی کارشناسی پیوسته کاپلان
کاراموزی بیماری های زنان کارشناسی پیوسته نواک
بهداشت 4 کارشناسی پیوسته جزوات وزارت بهداشت-کتاب بهداشت پارک اند پارک.بهداشت عمومی دکتر حاتمی.بهداشت مادروکودک سوسن پارسا
اصول وفنون مامایی کارشناسی پیوسته اصول وفنون مامایی دکترتذکری
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
شنبه بیماریهای زنان وبقیه دروس صبح یاعصر هرروز هفته بصورت برگزاری دروس تئوری یا کارآموزی در طول ترم
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
رضایتمندی از زندگی زناشویی وصمیمیت زوجین در زنان باردار شاغل وغیر شاغل شهر اردبیل،بررسی شیوع،علل وپیامدهای سقط عمدی درزنان شهراردبیل،بررسی تطبیقی خودپنداره،مکان کنترل ومکانیزمهای دفاعی دربیماران دیابتی وافراد سالم درشهرستان اردبیل، بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت بعنوان یک مارکر تعیین کننده شدت بیماری دربیماران مبتلا به پره اکلامپسی(4مقاله درفصلنامه علوم پزشکی اردبیل(ISC) بررسی تطبیقی میزان ونحوه استفاده از مکانیزمهای دفاعی در بین بیماران دیابتی وافراد سالم (فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران(ISC) مقایسه میزان رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل وغیر شاغل شهر اردبیل،مطالعه بین خود پنداره ومکان کنترل وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای اردبیل،مطالعه ارتباط بین استرس وبیماریهای عروق کرونری قلب دراردبیل،مقایسه مکانیزمهای دفاعی در بیماران همو دیالیزی وافراد سالممقایسه مکان کنترل در افراد دیابت وافراد سالم، در شهر اردبیل،مطالعه وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاههای اردبیل وتاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنان،بررسی آگاهی ونگرش زنان نسبت به انجام تست غربالگری پاپ اسمیر در شهر اردبیل،(7مقاله درمجله علمی دیل وادبیات باکو) بررسی آگاهی ونگرش زنان نسبت به انجام تستهای غربالگری سرطان پستان (مجله سلامت ومراقبت دانشکده پرستاری-مامایی اردبیل )
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
رضایتمندی زناشویی وصمیمت زوجین در زنان باردار شاغل وغیر شاغل اردبیل،بررسی رضایت از زناشویی وصمیمت در زنان باردار شاغل به مراکز بهداشتی درمانی ومراکز خصوصی اردبیل،مطالعه ارتباط بین خود پنداره ومکان کنترل دانشجویان دانشگاههای اردبیل،پیامد تولد درزنان باردارباسطح نرمال هموگلوبین درسه ماهه اول، دلایل سقط عمدی،آگاهی ونگرش زنان نسبت به انجام تستهای غربالگری سرطان پستان درشهراردبیل،بررسی دانش ونگرش زنان........درموردپاپ اسمیر،بررسی دانش ونگرش زنان........درموردسرطان پستان،بررسی ارتباط ابتلا به سرطان پستان دربستگان وانجام تست غربالگری،بررسی نقش اشتغال درانجام غربالگری سرطان پستان،همودیالیز-دیابت وخودپنداره
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
بررسی رضایتمندی زناشویی وصمیمیت زوجین در زنان باردار شاغل وغیر شاغل اردبیل(مقاله برتر) 1389 همایش استانی طلاق-پیشگیری وکنترل اردبیل-اسفند ماه توکل موسی زاده
پژوهشگر برتر استانی گروه بالینی پزشکی 1395 استانداری اردبیل و دانشگاه آزاداردبیل
تقدیر از خدمات ارزنده در دوران مدیرگروهی 1396 دکترشامل ریاست واحداردبیل ومعاونت علوم پزشکی
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
مشاوره وارائه خدمات مراقبتهای دوران بارداری وزایمان وتنظیم خانواده ، بهداشت مادروکودک،بیماریهای زنان،مشاوره دوران بلوغ ویائسگی در زنان ،مشاوره ودرمان اختلالات عملکرد جنسی وسکس تراپی
مراقبتهای دوران بارداری وتنظیم خانواده
تاریخ نشر : 1388
انتشارات : انتشارات باغ رضوان
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 182
همکاران : مراقبتهای دوران بارداری وتنظیم خانواده
اختلالات خلقی واضطرابی در دوره بارداری وپس اززایمان
تاریخ نشر : 1393
انتشارات : انتشارات شیخ صفی اردبیل
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 99
همکاران : اختلالات خلقی واضطرابی در دوره بارداری وپس اززایمان
بیماریهای زنان بارویکرد بالینی
تاریخ نشر : 1393
انتشارات : انتشارات شیخ صفیاردبیل
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 400
همکاران : بیماریهای زنان بارویکرد بالینی
زایمان طبیعی وروش کاردراتاق زایمان(مادرونوزاد)
تاریخ نشر : 1394
انتشارات : انتشارات دانشگاه آزاداسلامی اردبیل
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 208
همکاران : زایمان طبیعی وروش کاردراتاق زایمان(مادرونوزاد)
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
روانشناسی تربیتی-انگیزش یاددهی اثربخش-الگوهای یاددهی یادگیری-آشنایی با آمار ونرم افزار Spssمقدماتی-رسانه ها ووسایل آموزشی-ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی-برنامه ریزی درسی والگوهای تدوین طرح درس- آشنایی با نرم افزار ویندوز پیشرفته-آشنایی با کامپیوتر ودوره مقدماتی ویندوز-اینترنت-روشهای برقراری ارتباط موفق-آشنایی با مهارتهای زندگی 1و2-سرمشق خوشنویسی تحریری-کمکهای اولیه وفوریتهای پزشکی-آیین نگارش ومکاتبات اداری-روشهای برقراری وارتباط تلفنی-آشنایی بامشکلات دانشجویان وشیوه های برخورد باآن -مقاله نویسی به زبان فارسی-مقاله نویسی به زبان انگلیسی-cvنویسی-قرایت قرآن کریم-مقدمه ایی برنانوتکنولوژی پزشکی-پاورپوینت-بهینه سازی روابط استادودانشجو-طرح درس-طراحی سوالات چندگزینه ایی-clinical Kay-کارگاه اخلاق حرفه ایی دانشگاه آزاداسلامی اردبیل دانشگاه آزاداسلامی اردبیل
مواجه با مشکلات وحل آن- آشنایی باروشهای کاهش درد زایمان-دوره پودمان ارتقایسلامت در دوران سالمندی وباز نشستگی-اخلاق ومقررات مامایی وپزشکی قانونی-کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر وهم اتاقی مادر ونوزاد-گارگاه احیای نوزاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
طرح دانش افزایی اعضای هیات علمی(اصول تعلیم وتربیت اسلامی) دوره های توانمندساز(جنگ نرم) طرح دانش افزایی اعضای هیات علمی(سیک زندگی خانواده متعالی) اخلاق دردانشگاه پیوست نگاری فرهنگی تفسیرسوره حجرات شاخص های فرهنگی برترجهان طرح دانش افزایی مفاهیم ومبانی آزاداندیشی دانشگاه آزاداسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاداسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
به عنوان یکمارکر (NLR) بررسی نسبتنوتروفیل به لنفوسیت تعیینکننده شدتبیماري در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی استاد مشاور دفاع شده
تاثیر استفاده از روشهای مقابله ای برکاهش میزان اضطراب وافسردگی دختران مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی استاد مشاور دفاع شده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
برسی آگاهی ونگرش زنان نسبت به انجام تستهای غربالگری سرطانهای شایع درشهر اردبیل توکل موسی زاده و.....
بررسی شیوع ،عوامل مرتبط وپیامدهای سقط عمدی جنین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل توکل موسی زاده و....
بررسی تاثیر ژل دیکلوفناک وپماداملابرشدت درد ناشی ازرگ گیری با آنژیوکت درزنان مراجعه کننده جهت زایمان طبیعی به بیمارستان سبلان اردبیل توکل موسی زاده و....
بررسی رابطه خود پنداره ومکان کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای اردبیل همکار در طرح
بررسی وضعیت سلامت وبهداشت روانی دانشجویان دانشگاههای اردبیل وتاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنان همکار در طرح
بررسی تطبیقی خودپنداره و...... در بیماران دیابتی وافرادسالم همکار در طرح
بررسی تاثیر مکمل فروسولفات روی شاخص های آهن درزنان باردارباسطوح بالای هموگلوبین همکار در طرح
بررسی رضایت زناشویی برپایه کیفیت زندگی ،سلامت روان درزنان باردار وغیرباردارشهراردبیل" همکار در طرح
بررسی رفتاروعملکرد جنسی در زنان باردار همکار در طرح
مقایسه رضایتمندی از زندگی زناشویی زنان شاغل وغیر شاغل شهر اردبیل توکل موسی زاده و.....
بررسی مقایسه ایی تاثیررازیانه وژلوفن بردیسمنوره اولیه توکل موسی زاده و....