درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
نیر محمديان طريقيمربی

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : nmohamadianp@gmail.com

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی شیمی فیزیک علوم وتحقیقات تهران ایران/تهران 1397
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی فیزیک آزاد اراک ایران/اراک 1378
کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی آزاد اردبیل ایران/اردبیل 1376
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مسِئول آزمایشگاههای شیمی آزاد اسلامی واحد اردبیل 1387/08/15 1389/12/08
ریاست اداره پژوهش دانشکده علوم آزاد اسلامی واحد اردبیل 1389/12/08 1391/12/29
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
شیبمی عمومی1 کارشناسی پیوسته کتاب مورتیمر
شیبمی عمومی2 کارشناسی پیوسته کتاب مورتیمر
مبانی شیمی کارشناسی پیوسته کتاب مورتیمر
شیمی محیط زیست کارشناسی پیوسته
شیبمی عمومی1 کاردانی کتاب مورتیمر
شیمی عمومی2 کارشناسی پیوسته
شیمی عمومی1 کارشناسی پیوسته کتاب مورتیمر
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
fapjunk.com