درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
منوچهر فرجامی نژاداستادیار

دکتری شیمی تجزیه

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : ma.farjami@gmail.com

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی آزاد اسلامی اردبیل ایران/اردبیل 1374
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی تجزیه آزاد اسلامی تهران شمال ایران/تهران 1377
دکتری تخصصی شیمی تجزیه علوم و تحقیقات تهران ایران/تهران 1393
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیرگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 84/1/21 85/1/24
مدیرگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 85/1/24 86/3/2
مدیرگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 88/10/1 89/10/1
مدیرگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 89/10/1 90/10/1
رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 94/2/19 95/2/31
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
مطالعه ويژگي هاي كاريولوژيكي در چند توده از خشخاش ايراني (Papaver bracteatum Lindl.)
Establishment and optimization of cell growth in suspension culture of Papaver bracteatum: a biotechnology approach for thebaine production
Enhanced thebaine production in Papaver bracteatum cell suspension culture by combination of elicitation and precursor feeding
Polyvinylimidazole/sol–gel composite as a novel solid-phase microextraction coating for the determination of halogenated benzenes from aqueous solutions
Chemical composition and bio-pesticidal values of essential oil isolated from the seed of Heracleum persicum Desf. ex Fischer (Apiaceae)
The Comparison of One-Session Intensive Aerobic Exercise Effects on Glutathione Redox State of Red Blood Cells in Professional, Recreational Athletes and Nonathletes
Physical Training Status Determines Oxidative Stress and Redox Changes in Response to an Acute Aerobic Exercise
Preliminary assessment of BTEX concentrations in indoor air of residential buildings and atmospheric ambient air in Ardabil, Iran
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
fapjunk.com