درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
رضا کاظمیاستادیار

دکتری روانپزشکی

گروه پزشکی

دانشکده پزشکیپست الکترونیک : dr_reza.kazemi@yahoo.com

تلفن تماس : 04531745225
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی) علوم پزشکی تبریز ایران 1374
دکتری حرفه ای پزشکی علوم پزشکی تبریز ایران 1370
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مشاوره روانپزشکی معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان خراسان مرکز مشاوره قدس 1375 1377
مشاوره روانپزشکی معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان خراسان مرکز مشاوره وحدت 1375 1377
مشاوره روانپزشکی بازپروری استقلال مشهد 1375 1377
مشاوره روانپزشکی زندان اردبیل 1379 1386
مدیریت گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1381 1383
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1385 1387
عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1385 1395
عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1387 1388
ریاست کتابخانه های دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1387 1387
رياست دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1387 1388
مشاوره و درمان روانپزشكي بيمارستان تخصصي شهيد پارياب 1388 تاکنون
مشاوره روانپزشکی اورژانس اجتماعي بهزيستي اردبيل 1389 1389
مشاوره روانپزشکی مركز مشاوره بنياد شهيد و امور ايثارگران 1389 تاکنون
رياست بخش 4 روان پزشكي بيمارستان تخصصي شهيد پارياب 1390 تاکنون
عضو شوراي پژوهشي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اردبيل 1390 1392
مشاوره و درمان روانپزشكي زندان اردبیل 1391 1396
ریس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1393 1394
معاون علوم پزشکی واحد دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1394 1395
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
عنوان مقاله : تاثير درمانهاي فراشناختي و دارويي بر باورهاي فراشناختي بيماران مبتلا به اختلال وسواس - اجباري عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علوم رفتاري- دوره 4 شماره 4 – ص305-312 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: عباس ابوالقاسمي، مهديه حسن عليزاده، رضا كاظمي، محمد نريماني سال انتشار مجله : زمستان 1389
عنوان مقاله : بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كفايت اجتماعي دانش آموزان مبتلا به اختلال رياضي عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه ي ناتواني هاي يادگيري- دوره 1 شماره 1 ص 94-108 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: رضا كاظمي، سويل مومني، آذر كيامرثي
عنوان مقاله : نقش راهبردهاي مقابله با درد، احساس پيوستگي و فعاليت جسماني در پيش بيني كيفيت زندگي زنان داراي دردهاي اسكلتي – عضلاني عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله پژوهش هاي كاربردي روانشناختي – دوره 2 شماره 3 – ص 95-111 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: عباس ابوالقاسمي، ويدا چشم براه، رضا كاظمي، محمد نريماني سال انتشار مجله :1390
عنوان مقاله : نقش سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله ناتوانی های یادگیری- دوره 3 شماره 4 – ص 124-142 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: محمد نریمانی- فاطمه یوسفی- رضا کاظمی سال انتشار مجله: تابستان 1393
عنوان مقاله: اثر بخشی آموزش کنترل خشم در افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود علایم مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) عنوان ، شماره و ايندكس مجله: اندیشه و رفتار، دوره هشتم شماره 32 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: دکتر رضا کاظمی – دکتر توکل موسی زاده- رامین فرد سال انتشار مجله: 1393
عنوان مقاله :مقایسه نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال و فرونتال عنوان ، شماره و ايندكس مجله : صرع و سلامتی(ویژه نامه پزشکی)- سال دوازدهم شماره 25 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: : سمیه علیزاده – عباس ابوالقاسمی – رضا کاظمی داور الطافی – دریایی سال انتشار مجله: 1393
عنوان مقاله : مقایسه میزان اثر بخشی درمان شناختی(CBT) و درمان با متادون MMT در نگرش به مواد مخدر در معتادان شهر اردبیل عنوان ، شماره و ايندكس مجله : فصلنامه دانش انتظامی اردبیل- سال اول شماره دوم ص 53 تا 68 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: عالیه ناظمی – رضا کاظمی – عظیم حبیب زاده سال انتشار مجله: تابستان 93
ارتباط علاقه مندی شغلی با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل عنوان ، شماره و ايندكس مجله :دانش انتظامی اردبیل- دوره دوم شماره پنجم ص 125-143 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: عالیه ناظمی - رضا کاظمی – حسن حقی - امیر تمامی سال انتشار مجله: بهار 1394
عنوان مقاله : اثر بخشی مدیریت درد و روان درمانی حمایتی بر کاهش درد ترک سوء مصرف کنندگان ترامادول عنوان ، شماره و ايندكس مجله :طب انتظامی - دوره 4 شماره 4 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: عالیه ناظمی - رضا کاظمی – جواد هاشمی - علی جسارتی سال انتشار مجله: 1394
عنوان مقاله : مقایسه اختلال خواب، انزوای اجتماعی و تنظیم هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اینترنت و عادی شهرستان اردبیل در سال 93 عنوان ، شماره و ايندكس مجله :مجله علمی پژوهان ، دوره 14 شماره 4 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: جلیل نوریان- سجاد علمردانی صومعه - رضا کاظمی سال انتشار مجله: 1395
Title: Ratings of stressful life events and their relationship with symptoms of mental disorders in the general population of Ardabil Journal ,VOL,NO: European Journal of Experimental Biology,3(3):-135-139 Authors : Reza Kazemi, Sonia Didehroshani and Azimeh Haggi Topraglo Year of publication: 2013
Title:The effectivenees of life skill training of self –esteem and communication skills of student with … Journal , Procedia Social and Behavioral Sciences 00(2012):000-000 Authors : Reza Kazemi, S.MOMENI ,A.ABOLGASEMI Year of publication: 2012
Title: Pattern of predicting perceived stress based on genome statement Journal ,:European Journal of Experimental Biology,2014,4(3):694-652 Authors : GH. MANSHAEE ,KH. ZAMANLOO, R, Kazemi Year of publication: 2014
Proposing a Conceptual Model for the Kindling Hypothesis in Iranian Epileptic and Bipolar Patients 2017 Invest Clin ISR Khadijeh Zamanloo, Karim Asgari
اثربخشی مصاحبه انگیزشی در تغییر سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد در معتادان 1397 فصلنامه علمی -پژوهشی طب انتظامی 2228-5241ISC: رضا کاظمی شهریار حسنی سوها سونیا دیده روشنی
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی تهران The Proceess of Autobiographic Memory Checking in Depressed Patients With and Without Suicidal ideation رضا کاظمی 2009
سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران مرداد1389 سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران تهران لیلا جاهد-رضا کاظمی- عباس ابوالقاسمی رابطه هوش هیجانی و شخصیت با نشانه های اختلال بیش فعالی /نقص توجه
سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران مرداد1389 سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران تهران ع. ابوالقاسمی-ر. کاظمی-عبدالصمد اف مهدی کلهر اثر بخشي درمان فرا شناختي و دارويي در كاهش افكار اضطرابي بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي
دهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران پاییز1389 دهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران تهران رضا کاظمی – سونیا دیده روشنی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سلامت روان در سوء مصرف کنندگان مواد
پنجمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان مهرماه 1391 پنجمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان تهران رضا کاظمی- مریم صفیری-محمد نریمانی The effectiveness of parents training based on positive parenting on…
ششمین همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان شهریورماه 1392 ششمین همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان تبریز رضا کاظمی- مریم ظهیری- سونیا دیده روشنی بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه مادران و شیوه های فرزند پروری آنها با نشانه های اختلالات رفتاری کودکان
پنجمین گنگره انجمن روانشناسی ایران اردیبهشت 1394 پنجمین گنگره انجمن روانشناسی ایران تهران رضا کاظمی – طراوت جلالی تعیین نقش سوگ در پیش بینی علایم افسردگی و سلامت جسمانی افراد سوگوار
همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی شهریور 1394 همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی ترکیه استانبول سکینه رنجبر – رضا کاظمی Comparing stress – coping styles, instruments and early maladaptive schemas in multiple sclerosis patients and healthy individuals
نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد سپتامبر 2015 نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد تهران رضا کاظمی The effectiveness of pain management and supportive are leaving the pain drug
نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد سپتامبر 2015 نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد تهران رضا کاظمی The effect of acceptance and commitment therapy (ACT) on the acceptance of treatment in patients with substance abuse
نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد سپتامبر 2015 نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد تهران رضا کاظمی Mindfulness –based cognitive therapeutic efficacy of the drug in patients with substance abuse attitude
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی می 2015 کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی ترکیه استانبول رضا کاظمی Effectiveness of relaxation techniquses on patients
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی می 2015 کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی ترکیه استانبول رضا کاظمی Determine the effectiveness of cognitive therapy on Anxiety and Depression in patients With Cancer Sense
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی می 2015 کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی ترکیه استانبول رضا کاظمی Effectiveness of mind fullness based cognitive therapy (MBCT)in emotional adjustment in patients with migraine
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی می 2015 کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی ترکیه استانبول رضا کاظمی Effectiveness of group therapy in the hope of coping strategies in patients with multiple sclrosis
سی دومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان مهر ماه 94 سی دومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان تهران رضا کاظمی- سعیده پوستی-سونیا دیده روشنی بررسی ارتباط کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی، با کیفیت خواب در سالمندان
سی دومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان مهر ماه 94 سی دومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان تهران رضا کاظمی-جلیل نوریان اقدم-سونیا دیده روشنی مقایسه اختلال خواب ، ذانزوای اجتماعی و تنظیم هیجان در افراد دارای اعتیاد اینترنتی و افراد عادی
International conference on psychology and lifestyle 27 آگوست 2015 International conference on psychology and lifestyle ترکیه عالیه ناظمی- رضا کاظمی- رقیه علیزاده-سعیده مظفری- Effectiveness of schema therapy group on children of Divorce adjustment problems(18-12 years)
International conference on psychology and lifestyle 27 آگوست 2015 International conference on psychology and lifestyle ترکیه عالیه ناظمی- رضا کاظمی- سعیده مظفری-پروین مقدم The role of intolerance of ambiguity and self-regulation in predictionof drug abuse in addicted
همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی آگوست 2015- شهریور 94 همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی استانبول ترکیه عالیه ناظمی- رضا کاظمی – سعیده مظفری- پروین محمدی- نقش عدم تحمل ابهام و خود تنظیمی در پیش بینی سوء مصرف مواد در معتادان
نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد سپتامبر 2015 نهمین کنفرانس بین المللی اعتیاد تهران عالیه ناظمی –رضا کاظمی The effectiveness of teaching impulse control impulsivity of people with substance abuse
Research in science and technology 2015 Research in science and technology کوالالامپور رضا کاظمی The effectiveness of cognitive – behavioral Fordyce happiness on the quality of life of patients with depression
Research in science and technology 2015 Research in science and technology کوالالامپور رضا کاظمی The effectiveness of cognitive therapy (MCT)on attitudes to drug addicts under methadone maintenance treatment(MMT)
Research in science and technology 2015 Research in science and technology کوالالامپور رضا کاظمی The effectiveness of cognitive therapy in reducing symptoms of anxiety
Research in science and technology 2015 Research in science and technology کوالالامپور رضا کاظمی The effectiveness of social problem solving on the quality of life of people with social phobia
2010 European Psychiatry 18th European congress of Psychiatry E.Rezaei Ghalechi, R.Kazemi,N. Tagavi 1- THE EVALUATION OF RELATION BETWEEN THE RATE OF MARITAL SATISFACTION AND DEPRESSION IN TEKAB,IRAN
2010 European Psychiatry 18th European congress of Psychiatry : R.Kazemi, E.Rezaei Ghalechi EVALUATION OF THE RATE OF DEPRESSION IN HEART DISEASES´S PATIENTS AND DIALYSIS CANDIDATES AGAINST THE HEALTHY PEOPLE
2010 European Psychiatry 18th European congress of Psychiatry E.Rezaei Ghalechi, R.Kazemi THE EVALUATION OF ANXIETY PREVALENCE BETWEEN STUDENTS OF FIRST AND LAST SEMESTERS OF ARDABIL UNIVERSITY
2010 European Psychiatry 18th European congress of Psychiatry E.Rezaei Ghalechi, R.Kazemi EVALUATION OF THE RATE OF DEPRESSION BETWEEN OUT ADDICT PATIENTS AND HEALTHY POEOPLE IN ARDABIL, IRAN
2010 European Psychiatry 18th European congress of Psychiatry R.Kazemi, E.Rezaei Ghalechi,S.lotfi Tarazooyi INVESTIGATE THE PREVALENCE ANXIETY IN PREGNANCY AND COMMUNICATING FACTORS IN SABALAN HOSPITAL PATIENTS
2010 European Psychiatry 18th European congress of Psychiatry E.Rezaei Ghalechi, J. Vahabzadeh monshie, R.Kazemi,F. sadeghi Movahed EVALUATION OF suicide prevalence in hospitalized patients in an Iranian hospital
2013 European Psychiatry 21th European congress of Psychiatry E.Rezaei Ghalechi, R.Kazemi,M, Pirzadeh, N, salehi The study of causes of the psychological and pharmacological anorgasmia in affected women in ardabil
2013 European Psychiatry 21th European congress of Psychiatry E. Rezaei Ghalechi, R. Kazemi Survey relationship between history of child abuse and mental health in adulthood
2013 European Psychiatry 21th European congress of Psychiatry E. Rezaei Ghalechi, R. Kazemi, M. Hagh Kerdar The evaluation of prevalence of depression in hemodialysis patients in north west of Iran
2013 European Psychiatry 21th European congress of Psychiatry E. Rezaei Ghalechi, R. Kazemi, M. Yaghoubi A survey of post-schizophrenic depression and the impact of demographic factors on the patients in Tabriz
1395 دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران زهرا نوری، رضا کاظمی مقایسه تکانشگری و نارسایی هیجانی در افراد سیگاری و غیر سیگاری
1395 سی و سومین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر رضا کاظمی ، فرهاد سعادتی مقایسه نظریه ذهن و نارسایی هیجانی در دانشجویان دارای علایم وسواس و افسردگی
1395 سی و سومین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دكتر رضا کاظمی، فاطمه آقاجانی تقی دیزج نقش سیستم های مغزی – رفتاری در پیش بینی کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان سینه
1395 سی و سومین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دكتر رضا کاظمی، مقصود عینی هیر اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر اردبیل
1395 سی و سومین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دكتر رضا کاظمی ، دكتر عباس ابوالقاسمي ، سیامک الیاسی تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر امنيت رواني دانشجويان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
مشاهده تلویزیون در اوایل کودکی و رفتار نوجوانان
تاریخ نشر : 1391
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل انتشارات علمی
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 194
همکاران : مشاهده تلویزیون در اوایل کودکی و رفتار نوجوانان
100 پرسش و پاسخ درباره خواب و اختلالات خواب
تاریخ نشر : 1393
انتشارات : یاوریان
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 134
همکاران : 100 پرسش و پاسخ درباره خواب و اختلالات خواب
آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی
تاریخ نشر : 1396
انتشارات : نایاب
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 214
همکاران : آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی
معلولیت علل، انواع و پیشگیری
تاریخ نشر : 1396
انتشارات : نایاب
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 216
همکاران : معلولیت علل، انواع و پیشگیری
اعتیاد به مواد مخدر(انواع، سبب شناسی و پیشگیری)
تاریخ نشر : 1396
انتشارات : نایاب
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 184
همکاران : اعتیاد به مواد مخدر(انواع، سبب شناسی و پیشگیری)
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
بررسی عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران افسرده بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل فاطمه اعظمی- پریوش عزیزخانی- ویدا سمیزاری
بررسی سطح آگاهی و نگرش، عملکرد و استرس شغلی پرستاران نسبت به مبتلایان به ایدز در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 85 لیدا محمودی- خاطه حیدرپور
بررسی نگرش جانبازان نسبت به طرح حالت اشتغال و اثرات روانی و اجتماعی آن بر روی جانبازان در استان اردبیل سونیا دیده روشنی- محمد ضعیفی زاده- مسعود خراط زبردست
بررسي نيمرخ رواني و ويژگيهاي شخصيتي بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري-عملي مجری :پرویز فرجی- همکاران:رباب فرجی- سونیا دیده روشنی
رتبه بندي رويدادهاي استرس زاي زندگي و ارتباط آن با نشانه هاي اختلالهاي رواني در جمعيت عمومي اردبيل سونیا دیده روشنی- عظیمه حقی تپراقلو
بررسی وضعیت موجود تامین منابع انسانی و مالی داوطلبان در جمعیت هلال احمر استان اردبیل و راهکارهای بهبود آن سونيا ديده روشني، مسعود ظاهري، اسماعيل حقي، هاجر شعباني، اعظم شكري
بررسی وضعيت موجود جذب و نگهداري داوطلبان، جوانان و امدادگران در جمعيت هلال احمر استان اردبيل و راهكارهاي بهبود آن مجری: سونيا ديده روشني، رضاکاظمی، مسعود ظاهري، اسماعيل حقي هاجر شعباني،رباب فرجی
بررسی علل و انگیزه های وقوع خودکشی در استان اردبیل مجری: عالیه ناظمی- همکار: رضا کاظمی
میزان شیوع بیماریهای همراه روانی و جسمی در متقاضیان مداخلات درمان، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی مجری: عالیه ناظمی- همکار: رضا کاظمی
بررسی میزان شیوع علل و انواع معلولیت در کودکان زیر 14 سال در استان اردبیل مجری: عالیه ناظمی- همکار: رضا کاظمی
اختلالات شخصیتی افراد مراجعه کننده به علت خود زنی به مرکز پزشکی قانونی اردبیل عالیه ناظمی- حامد پور عزیز