درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
غلامرضا ابراهیم زاده رجائیاستادیار

دکتری شیمی فیزیک

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : farzad_rajaei@yahoo.com

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی شیمی فیزیک علوم و تحقیقات تهران ایران-تهران ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی فیزیک تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی) ایران-تهران ۱۳۸۱
کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اردبیل ایران-اردبیل ۱۳۷۸
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مسئول آزمايشگاه تحقيقاتي شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۸۱ ۱۳۸۶
مسئول آزمايشگاه شيمي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
کارشناس و مشاور امور ارزیابی و فناوری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
مدیر گروه شیمی دانشگاه آزاد اردبیل ۹۷/۰۳/۰۱ تا کنون
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
شیمی عمومی کارشناسی پیوسته چارلز مورتیمر
شیمی فیزیک کارشناسی پیوسته بارو-اتکینز-لوین
طیف سنجی مولکولی کارشناسی پیوسته غلامرضا اسلامپور
الکتروشیمی صنعتی کارشناسی پیوسته سید مهدی گلابی-جمشید مفیدی
مبانی شیمی کوانتوم کارشناسی پیوسته اسلامپور-لوین
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی درسی کارشناسی پیوسته آیزنهاور
شیمی فیزیک آلی کارشناسی پیوسته هریس- ترجمه مهدی بکاولی-مجید هروی
شیمی آب کارشناسی پیوسته دکتر حسین آقایی
کاربرد کامپیوتر در صنایع شیمیایی کارشناسی پیوسته آیزنهاور
طراحی راکتورهای شیمیایی کارشناسی پیوسته اکتاوا لونسپیل-جورج رابرت
شیمی محیط زیست کارشناسی پیوسته میکائیل کان
شیمی فیزیک پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته لوین-اتکینز-بارو-دکتر حسین آقایی
سینتیک شیمیایی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته دکتر کریم زارع-دکتر فرخ قریب
شیمی کوانتوم کارشناسی ارشد ناپیوسته لوین- دکتر غلامرضا اسلامپور-دکتر غلامعباس پارسافر
طیف سنجی مولکولی(۱) کارشناسی ارشد ناپیوسته دکتر غلامرضا اسلامپور
مباحث نوین در شیمی فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته منابع مختلف- مقالات جدیدالانتشار
شیمی کوانتوم ۲ دکتری تخصصی Fundamentals of Quantum Chemistry By Michael Mueller, IDEAS OF QUANTUM CHEMISTRY By LUCJAN PIELA, Quantum Chemistry By John P. Lowe and Kirk A. Peterson, Quantum Chemistry By Ira N. Levine
نانو فناوری زیستی کارشناسی پیوسته Nanobiotechnology: Concepts, Applications and Perspectives By Christof M. Niemeyer (Editor), Chad A. Mirkin (Editor)
شیمی فیزیک پیشرفته دکتری تخصصی Physical Chemistry By Ira N. Levine's (sixth edition), Advanced Physical Chemistry By Krishna Prakashan Media, Physical Chemistry By Peter Atkins
آشنایی با اینترنت کارشناسی پیوسته آزاد
زبان تخصصی شیمی دارویی کارشناسی پیوسته آزاد
ترمودینامیک آماری ۲ دکتری تخصصی ترمودینامیک آماری دکتر حسین آقایی
آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲ کارشناسی پیوسته جزوه درسی خودم
آزمایشگاه شیمی آلی ۲ کارشناسی پیوسته جزوه درسی خودم
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
Assignment of the first photoelectron band of CH3CHBr(X2A) using by ab-initio and density functional theory(DFT) computational calculations
كاربرد علم شيمي در صنايع نظامي
Synthesis and Characterization of three new fluorovanadate complexes: N(C2H5)4+[VOF4]−, N(CH3)4+[VOF3Cl]−, N(C4H9)4+[VOF3Br]− and theoretical calculations of VOF4−, VOF3Cl− and VOF3Br − ions
Adsorption of Cu(II) and Zn(II) ions from aqueous solutions onto fine powder of Typha latifolia L. root: kinetics and isotherm studies
Adsorption of Ni(II) and Cd(II) Ions from Aqueous Solutions by Modified Surface of Typha latifolia L. Root, as an Economical Adsorbent
اندازه گیری عناصر سنگین Fe, Mn, Ni, Pb در آب و رسوب دریاچه نئور استان اردبیل
بررسی برخی خواص اسپکتروسکوپیک رادیکالهای حاصل از واكنش اتم فلوئوربا اتیل بروماید با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی Ab-initio
بررسی و تعیین غلظت عناصر سنگین (Fe,Pb, Mn, Ni) در آب و رسوب رودخانه بالخلی شهر اردبیل
مطالعه بر روی ثابت های تفکیک اسیدی سیتوزین در مخلوط های دوتایی آب و متانول
بررسی اثرات حلال بر ثابت های پروتون دار شدن سیتوزین در مخلوط های دوتایی آب و ۱و۴-دی اکسان
بررسي تأثير قدرت يوني و محاسبۀ تئوري برهمكنش¬ ويژه بر روي ثابت پروتوندار شدن تانيك اسيد
DFT study of cyanide oxidation on surface of Ge-embedded carbon nanotube
Theoretical investigation of the use of nanocages with an adsorbed halogen atom as anode materials in metal-ion batteries
Investigation of the Specific Ion Interactions and Determining Protonation Constant of 3,5-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy-6-[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxymethyl] oxan-4-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate at Different Ionic Strength
Adsorption behavior of letrozole on pure, Ge- and Si-doped C60 fullerenes: a comparative DFT study
Application of Sonochemistry in the Synthesis of Nanomatereals
Study of Antibacterial Properties of Iron Oxide Nanoparticles Synthesized Using Extract of Lichen RamalinaSinensis
Boron nitride nanoclusters as a sensor for Cyclosarin nerve agent: DFT and thermodynamics studies
Boron nitride nanocluster as a carrier for lomustine anticancer drug delivery: DFT and thermodynamics studies
حذف آلایندههاي فلزي جیوه و آرسنیک از آب با استفاده از نانوذرات اکسیدآهن سنتزشده از عصاره گلسنگ Ramalina S
Green Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles by RS Lichen Extract and its Application in Removing Heavy Metals of Lead and Cadmium
Fabrication and characterization of polymer-based nanocomposite membrane modified by magnetite nanoparticles for Cd2+ and Pb2+ removal from aqueous solutions
کتاب نانوداروها و دارورسانی هوشمند انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل
کتاب شیمی پیش حیاتی انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل
کتاب نگرشی بر شیمی آزمایشگاهی انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل
کتاب کاربرد سونوشیمی در سنتز مواد نانو انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل
Origin of Life: the Role of Formose Reaction in the Synthesis of Carbohydrates
Organic compound removal from textile wastewater by photocatalytic and sonocatalytic processes in the presence of copper oxide nanoparticles
Increasing in the Selectivity of Formose Reaction for Glyceraldehyde Production in the Presence of Fumed Silica and Montmorillonite Catalysts
Preparation and characterization of vitaminD microemulsions using two-componentsurface-active stabilizer system
Hydrothermal synthesis of ZnO nanoparticles and comparison of its adsorption characteristics with the natural adsorbent (mango peel)
مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدراتها
مقایسه ی قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول
سوگواری و گریستن بر مصائب سیدالشهدا(ع) از نگاه شیعه و وهابیت
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
Synthesis and characterization of (CnHm)4N[TiF4X] (n =1–4, m =3-9 and X =F-,Cl- and Br-) complexes and Density Founctional Theory (DFT) computational calculations on this complexes.
Ionic Strength Dependence Of Protonation Constants Of Adenin In Sodium Chloride Solution
Kinetics of Catalytic Oxidation of Histidine with Mn(VII) in Aqueous Sulfuric
Quantum chemical research of structures and some thermodynamics properties of vanadium oxytrihalides Synthesis and Characterization of a Number of new halo complexes of transition elements and Their Structural Study by Density Founctional Theory (DFT) calculations
Assignment of reaction mechanism for the oxydation of methylthiourea using ab-initio and density functional theory computational calculations
Ab-initio study of configuration and IR spectra of cyclonona-1,2,4,6,8-pentaene
کلسیم تریفلات به عنوان یک کاتالیست موئثر و دارای قابلیت بازیابی مجدد برای سنتز مشتقات 1و5-بنزودی آزپین
Synthesis, characterization and theoretical study of three new fluoro cobaltate(II) complexes:(R)4N[COF2X](X=F, Cl. Br)
Investigation of some spectroscopic parameters of ethyl bromide radicals using ab-initio computational calculations
ab-initio study of configuration and IR spectra of cyclonona-1,2,4,6,8-pentaene
Quantum chemical research of structures and some thermodynamic properties of vanadium oxytrihalids, VOX3 (X=F, Cl, Br and I)
بررسی اثر دما بر روی ثابت پروتونه شدن گوانوزین-5-منو فسفات به روش اسپکتروفتومتری در دماهای مختلف و تعیین توابع ترمودینامیکی
بررسی سطوح انرژی پتانسیل مولکول 2و3-دی سیانو-5و7-دی متیل-1و4-دی آزپین و محاسبه برخی پارامترهای اسپکتروسکوپیک و ترمودینامیکی با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی
Temperature dependence on protonation constants of Thymidine
Investigation of solvatocromic parameters of Kamlet and Taft on protonation constants of Glycine in different aqueous solution of methanol
Kinetic and thermochemistry study of the reaction Cl2+Br = ClBr + Cl by density functional theory calculations
Structural and frequency parameters of the tetrahedron-type cluster [Fe2(CO)6(u-SNH)] studies by different hybrid functionals
A computational study of zeolite cluster model, H3Si-O-AlH2-(OH)-SiH3, using various hybrid functions: structures and normal vibrations
Comparison of theoretical methods for ab initio and DFT calculations of the frequencies of normal vibrations of Thiocyanate ion
A study of exchange and correlation energy of Thiocyanate ion: DFT calculations within the symmetrized Kohn-Sham formalism
Adsorption of Chromium (III) from Aqueous Solution by Pretreated Typha latifolia L. Root
Study on Adsorption Mechanism of Zn(II) and Cu(II) Ions onto Fine Powder of Typha latifolia L. Root
Computational Study of Palladium Adsorption on an (3, 3) Armchair Single-walled Carbon Nanotube Using DFT
Removal of nickel ions from aqueous solution by 2,2′-Diaminodiethylamine-grafted onto multi-walled carbon nanotube
A Study on the Removal of 2,2ʹ-Bipyridine by Sawdust of Rash
Adsorption Investigation of Complex generated in Situ from Mixture of Copper (II) Ions and Bipyridine Using a Cost-Effective Biomass
Calculation of stability constant of surface complex generated between magnesium and Rash
DFT investigation of methane adsorption on zeolite cluster model, H3SiO-AlH2- (OH)-SiH3, at different temperatures in the gas phase
Solvent Effects on the Protonation Constant of Erythromycin in Different Solutions of 1,4-Dioxane
Determination of the protonation constant of erythromycin in water – methanol binary mixed solvents
Removal of Methyl Orange dye from aqueous solution by adsorption on treated potato peel
Removal of cango Red dye using pretreated pine cone in aqueous medium: kinetic, isotherm, and thermodynamic studies
DFT study on the kinetic and thermodynamic of N2H4 adsorption on (3, 3) armchair single-walled carbon nanotube
Microwave Assisted Activated of Potato as a Novel and Green Adsorbent for the Efficient Removal of Bromoceresol Green Dye from Aqueous Solutions
Preparation and Characterization of Environmental-friendly Adsorbent from Potato Pulp Using Microwaves Radiation and Applying it in the Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions
A Zigzag (8,0) Ni-doped B32N32 Nanotube as a New Catalyst for Generation of Hydrogen from Methylamine: a DFT Study
Application of Pristine and Ni-decorated Zigzag (8,0) Boron Nitride Nanotube for Adsorption of Methylamine and Ethylamine: a DFT Study
دارو رسانی از طریق پوست توسط جدیدترین دستگاه های تزریق دارویی
بررسی نقاط قوت و ضعف روش های ازدیاد برداشت نفت
استفاده از نانو تکنولوژی در دارورسانی از طریق طب سنتی و گیاهان دارویی
Survey on titanium dioxide nanoparticles as anticancer and antimicrobial agent and its pharmaceutical applications
مطالعه اثر ضد تشنجی اکسید منیزیم در موش های نر دیابتی و غیر دیابتی: کارایی نانوذرات در دارورسانی هوشمند
فناوری نانو در تحویل دارو و مهندسی بافت: از کشف تا کاربرد ها
Survey on some nanoparticles as therapeutic agents for drug delivery in cancer
Learn more about microneedles for transdermal drug delivery
معرفی اثربخشی نانو ذرات اکسید تیتانیوم در درمان سرطان
معرفی انواع و مشخصات نانوجاذب های به کار رفته در تصفیه آب و پساب فاضالب ها
مطالعه پلیمرهای زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی
بررسی موضوع پیدایش حیات با محوریت روش فورموس برای سنتز پیش حیاتی
حذف رنگ آنیونی نارنجی متیل از محلول های آبی توسط جذب سطحی آن بر روی مونت موریونیت
تاثیرات استفاده از سموم کشاورزی بر محیط زیست و سلامت خاک
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
تقدیرنامه- عضو کمیته اجرایی یازدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ دانشگاه محقق اردبيلي -
تقدیرنامه- مسئول برگزاری اولین استارت آپ دانشگاه آزاد اردبیل ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل -
تقدیرنامه- مسئول برگزاری استارت آپ فرهنگی دانشگاه آزاد اردبیل ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل -
لوح سپاس-کسب رتبه دوم واحد در بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت اساتید در رشته احکام اسلامی ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اردبیل -
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی
محاسبات کامپیوتری
جذب سطحی
حذف آلاینده های آلی و فلزات سنگین از محیط زیست
سنتز جاذب های زیست سازگار
نانوشیمی
نانوحامل های دارویی و محاسبات DFT
ِAn Approach to Laboratory Chemistry; شیمی با نگرش آزمایشگاهی
تاریخ نشر : ۲۰۱۸/۰۹/۰۷
انتشارات : جهاد دانشگاهی
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : ِAn Approach to Laboratory Chemistry; شیمی با نگرش آزمایشگاهی
کاربرد سونوشیمی در سنتز مواد نانو
تاریخ نشر : ۱۳۹۸
انتشارات : جهاد دانشگاهی
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : کاربرد سونوشیمی در سنتز مواد نانو
شیمی پیش حیاتی
تاریخ نشر : بهار 1400
انتشارات : انتشارات جهاد دانشگاهی
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : شیمی پیش حیاتی
نانوداروها و دارورسانی هوشمند
تاریخ نشر : بهار 1400
انتشارات : انتشارات جهاد دانشگاهی
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : نانوداروها و دارورسانی هوشمند
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
روش شناسي تحقيق ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
برنامه ريزي و الگوي تدوين درس ۱۳۸۳/۰۴/۱۹ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
مقاله نويسي به زبان انگليسي ۱۳۸۳/۰۵/۳۰ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ۱۳۸۳/۰۳/۲۶ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
الگوهاي برنامه ريزي طرح درس ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
برنامه ريزي و الگوهاي ياددهي و يادگيري ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنائي با كامپيوتر ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با قوانین و آئین نامه پژوهشی ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با WORD ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
کارگاه آمار و SPSS مقدماتی ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با نرم افزارPower Point ۱۳۸۶/۰۶/۱۷ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آمار مقدماتی ۱۳۸۶/۰۹/۱۸ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با ویندوز XP ۱۳۸۵/۱۲/۰۲ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با اینترنت ۱۳۸۷/۰۳/۱۳ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آموزش تدوین برنامه درسی ۱۳۸۷/۰۵/۰۸ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
مکالمه به زبان انگلیسی ۱۳۸۶/۰۴/۰۲ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
ویندوز پیشرفته ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
کارگاه ایجاد وبلاگ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
روانشناسی تربیتی ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
روانشناسی تحول ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
فلسفه تعلیم وتربیت ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
کاربرد فن آوری اطلاعات ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
الگوهاي تدوین برنامه درسی و طرح درس ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
انگیزش و یاددهی اثربخش ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با آئین نامه آمورشی و پژوهشی ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
کاربردهای فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
الگوهای یاددهی و یادگیری ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
اصول جمله نویسی و نگارش به زبان انگلیسی ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
رسانه ها و وسايل کمک آموزشی ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
مقاله نويسی به زبان فارسی 14 ساعت ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
قرائت و مفاهيم قرآن کريم 18 ساعت ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آموزش بهنيه سازی روابط استادودانشجو 12 ساعت ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
نحوه نگارش cv 8 ساعت ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
کارگاه ثبت و تحلیل پتنت 2012 Sharif University of Technology Sharif University of Technology
ایمنی و مدیریت پسماند شیمیایی در آزمایشگاه ها 2012 Sharif University of Technology Sharif University of Technology
جنگ نرم تابستان۹۳ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
سبک زندگی خانواده متعالی (طرح ضیافت اندیشه) مرداد ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۱ (طرح ضیافت اندیشه) مرداد ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
اندیشه سیاسی اسلام سطح ۱ (طرح ضیافت اندیشه) مرداد ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
جریان شناسی سلفی گری معاصر (طرح ضیافت اندیشه) مرداد ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
هم اندیشی درباره شبهات ولایت فقیه (طرح ضیافت اندیشه) مرداد ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
آشنایی با بنیاد الکساندر فون هومبولت و معرفی سایر بنیادهای حمایت کننده دوره های دکترا و پسادکترا ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ۲۳th سمینار شیمی آلی-دانشگاه کردستان ۲۳th سمینار شیمی آلی-دانشگاه کردستان
شرکت های دانش بنیان، تبدیل یافته های پژوهشی به فناوری ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۱۸th کنگره شیمی-دانشگاه سمنان ۱۸th کنگره شیمی-دانشگاه سمنان
تجاری سازی در حوزه نانو از آزمایشگاه تا صنعت ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۱۸th کنگره شیمی-دانشگاه سمنان ۱۸th کنگره شیمی-دانشگاه سمنان
اخلاق علمی ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۱۸th کنگره شیمی-دانشگاه سمنان ۱۸th کنگره شیمی-دانشگاه سمنان
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
بررسی حذف 2،’2-بای پیریدن بوسیله خاک اره راش- خانم روشنک نیکرو - تاریخ دفاع ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ استاد راهنما 1
بررسی حذف 2.’ 2- بای پیریدین حامل دار شده توسط یون های مس (II) با استفاده از خاک اره راش اکسید شده- آقای محمد جباری گیلانده- تاریخ دفاع ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ استاد راهنما 1
تهیه و شناسایی کربن فعال شده بدست آمده از مغز سیب¬زمینی با استفاده از تابش ریزموج¬ها و بکارگیری آن در حذف رنگ سبز بروموکروزول از محلول های آبی- خانم رقیه خدایی- تاریخ دفاع ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ استاد راهنما 1
تعیین ثابت پروتوندار شدن اریترومایسین در مخلوط حلالهای دوتایی آب و متانول- خانم سمیه کشفی- تاریخ دفاع ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ استاد راهنما 1
تاثیرات حلال بر ثابت پروتوندار شدن اریترومایسین در محلولهای آبی مختلف از ۱و۴-دی اکسان- خانم شبنم عبادی- تاریخ دفاع ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ استاد راهنما 1
مطالعات ترمودینامیکی و سینتیکی حذف رنگ قرمز کونگو توسط میوه درخت کاج در محیط آبی- خانم سمیه خوش اخلاق- تاریخ دفاع ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ استاد راهنما 1
حذف رنگ نارنجي متيل از محلول آبي توسط جذب سطحي آن بر روي پوست سيب زميني- خانم فاطمه توفیقی- تاریخ دفاع ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ استاد راهنما 1
بررسی اثرات حلال بر ثابت های پروتون دار شدن سیتوزین در مخلوط های دوتایی آب و 1و4 – دی اکسان- خانم پریسا سعیدی شیران- تاریخ دفاع ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ استاد راهنما 1
مطالعه بر روی ثابت های تفکیک اسیدی سیتوزین در مخلوط های دوتایی آب و متانول- خانم معصومه یحیوی قاسم قشلاقی- تاریخ دفاع ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ استاد راهنما 1
تهیه و شناسایی کربن فعال شده بدست آمده از مغز سیب¬زمینی با استفاده از تابش ریزموج¬ها و بکارگیری آن در حذف آبی متیلن از محلول های آبی- خانم لیلا تردیدی- تاریخ دفاع ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ استاد راهنما 1
بررسی قابلیت جذب سطحی بیوزغال تهیه شده از استخوان مرغ به عنوان یک جاذب سازگار با محیط زیست جهت حذف رنگ کریستال بنقش از محلول¬های آبی- خانم سیده فاطمه صفوی-تاریخ دفاع ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ استاد مشاور دفاع شده
تهیه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی میکروامولسیون های ویتامین D- خانم زهرا نورزاده- تاریخ دفاع ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ استاد مشاور دفاع شده
حذف 2 و 4- دی نیتروفنل از محلولهای آبی توسط خاکستر پوست پرتقال به عنوان جاذب سازگار با محیط زیست- خانم کیمیا یحیوی- تاریخ دفاع ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ استاد مشاور دفاع شده
تهیه زیست زغال از پوست پرتقال جهت جذب سطحی 4-کلروفنل از محلولهای آبی - خانم ملیحه شیرین زاده- تاریخ دفاع ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ استاد مشاور 1
حذف رنگ کاتیونی مالاشیت سبز با استفاده از خاکستر استخوان مرغ- آقای پوریا لویچه- تاریخ دفاع ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ استاد مشاور 1
تولید زیستی نانوذرات اکسیدروی به روش سبز با استفاده از عصاره¬ی سیاه دانه و بررسی توانایی آن در حذف رنگ های سمی از محلول های آبی- خانم مریم شاهی زارع- تاریخ دفاع 97/04/04 استاد مشاور دفاع نشده
سنتز غشاءهای حاوی نانو اکسید آهن بوسیله مواد گیاهی جهت حذف فلزات سنگین( آرسنیک، جیوه، سرب و کادمیوم) در تصفیه آبهای آلوده- آقای شایان خلیلی- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
مقایسه کارایی فرایندهای فتوکاتالیستی و اولتراسونیک در حذف مشتقات فنلی از پساب صنایع نساجی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتز شده از عصاره گل کاغذی- آقای محمود نوری- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
تولید نانوذرات اکسید مس از عصاره گل کاغذی و استفاده از آن در حذف آلاینده های پساب صنایع نساجی- آقای رضا فکری- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
ساخت و ارزیابی زخم‌پوش بر پایه کربوهیدرات‌های تقویت‌شده با پلی آکریلیک اسید و نانو دی‌اکسید تیتانیوم حاوی آلوئه‌ورا- خانم لیلا حسنی- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
بررسی حساسیت نانو قفس ها به مولکول سمی سارین با استفاده از نظریه تابعی چگالی- آقای مهدی محمدعلیزاده- مقطع دکترای تخصصی-تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
بررسی جذب و امکان دارورسانی داروی متفورمین توسط نانوفولرن خالی و داپت شده توسط سیلیسیم، گالیم، ژرمانیم و آلومینیوم با استفاده از نظریه تابعی چگالی- آقای فرید کمالی- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد راهنما دفاع نشده
بررسی قابلیت افزایش گزینش پذیری واکنش فورموس برای تولید کربوهیدارتها با روشهای تجربی و محاسبات دینامیک مولکولی- آقای آرش وجود- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد راهنما دفاع نشده
بررسی امکان دارورسانی داروی لترازول توسط نانو فلورن های نیتروژن-بور B30N30 و کربنی C60 داپت شده توسط سیلیسیوم، گالیم، آلومینیوم و ژرمانیوم با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT)- خانم افسون بهمنش- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
بررسی جذب داروی لوموستین بر روی نانو قفس های نیتروژن-بور B24N24 و کربنی C48 داپت شده توسط سیلیسیوم، گالیم، آلومینیوم و ژرمانیوم با استفاده از نظریه مکانیک کوانتوم- خانم الناز قلی پور چوبر- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فلزات سنگین ( نیکل و کبالت ) و رنگینه ها (yellow 145 , blue 221 ) با جذب بر روی جاذب های طبیعی ( پوست انار ، پوست و هسته انبه ) و آلیاژهای نانو اکسیدهای فلزی (ZnO , TiO2 ) و نانو کامپوزیت- خانم الناز رضایی اقدم- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
بررسی جذب و قابلیت حسگر بودن برخی از نانو قفس ­ها روی مولکول­ های سمی سیکلوسارین و خردل با استفاده از نظریه تابعی چگالی - آقای کریم درخشان- مقطع دکترای تخصصی- تاریخ دفاع استاد مشاور دفاع نشده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
Advanced Journal of Physical Sciences ۲۰۱۳
Desalination and Water Treatment ۲۰۱۳
Journal of Research on Chemical Intermediates ۲۰۱۲
Journal of The Chemical Society of Pakistan ۲۰۱۴
Polish Journal of Chemical Technology ۲۰۱۳
Anthropocentric Pollution Journal; Manuscript ID: AP-1808-1024 (R3) Manuscript Title: The role of nanobiosensors in identifying pathogens and environmental hazards 09/14/2018
Anthropocentric Pollution Journal; Manuscript ID: AP-1807-1022 (R3) Manuscript Title: Survey of silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on blood indices of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles 09/11/2018
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
محاسبه برخی از پارامترهای ترموشیمی و اسپکتروسکوپیک مربوط به رادیکالهای اتیل بروماید و اتیل کلراید به روش کوانتومی ab-initio غلامرضا ابراهیم زاده رجائی- وحیده حدیقه رضوان- نیر محمدیان طریقی
fapjunk.com