درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
سیمین دشتیمربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

گروه پرستاری

دانشکده پزشکیپست الکترونیک :

تلفن تماس :
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری داخلی جراحی علوم پزشکی تبریز ایران/تبریز 1392
کارشناسی پیوسته پرستاری علوم پزشکی اردبیل ایران/اردبیل 1388
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
Effect of Foot Reflexology and Olive Oil Foot Massageon Asthma Control.
Association between bread baking in wood tenor ovens and incidence and ...
Association between and smokingg and incidence and prevalence of asthma
ffect of Video Education in Native Language on Vital Signs Caused by Anxiety in Coronary Angiography Patients
Comparison of professional ethics score between nurses and student
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
آموزش تفسیر ecg به زبان ساده 1397 تالار عطامهر دانشکده فنی انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
مقایسه رفلکسولوژی پا و مالیدن روغن زیتون به پا بر کنترل آسم 1391 1392 سیما مقدسیان