درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
مسعود بکرویمربی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

گروه کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسیپست الکترونیک : Bekravi at iauardabil.ac.ir

تلفن تماس : 04531745625
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی ایران
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی ایران 1386
کارشناسی پیوسته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ایران 1383
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل آذر 95 خرداد 98
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
مدارهای منطقی- سیستمهای دیجیتال کارشناسی پیوسته
معماری کامپیوتر و طراحی سیستم های شیء گرا کارشناسی پیوسته
طراحی سیستمهای VLSI و زبان توصیف سخت افزار VHDL کارشناسی پیوسته
روش تحقیق، مباحث ویژه، داده کاوری کارشناسی ارشد ناپیوسته
زبان تخصصی، برنامه سازی پیشرفته کارشناسی پیوسته
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
یکشنبه برنامه سازی پیشرفته 13:30-16
دوشنبه مدار منطقی 13:30-16
سه شنبه طراحی سیستم های شیء گرا 13:30-16
شنبه طزاحی سیستمهای دیجیتالی 1 13:30-16
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
Farshad Arvin , Khairulmizam Samsudin , Abdul Rahman Ramli , Masoud Bekravi, "Imitation of Honeybee Aggregation with Collective Behavior of Swarm Robots", International Journal of Computational Intelligence Systems, (2011), Vol 4, No 4: 739-748
Masoud Bekravi, Shahram Jamali and Gholam Shaker, "Defense Against SYN-Flood Denial of Service Attacks Based on Learning Automata.",International Journal of Computer Science Issues, (2012), Vol 9, Issue 3, No 1: 1694-0814
Masoud Bekravi, and Oveis Abedinia, "A New Multi-Objective Meta Heuristic Algorithm Based on Environmental/Economic Load Dispatch with Wind Effect", Technical and Physical Problems of Engineering, (2013), Vol 05, No 02 : 81-89
Farshad Arvin, and Masoud Bekravi, "Encoderless Position Estimation and Error Correction Techniques for Miniature Mobile Robots", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, (2013), Vol 21, No 06:1631-1645
Fazel Mohammadi, Shahram Jamali, and Masoud Bekravi, "Survey on job scheduling algorithms in cloud computing", International Journal of Emerging Trends and Technology in Computer Science, (2014), Vol 03, No 02 : 151-154
Akbar Tohidi , Oveis Abedinia , Masoud Bekravi , Nasser Ojaroudi, "Multivariable adaptive variable structure disturbance rejection control for DFIG system", Complexity, (2014), Vol 21, No 4: 50-62
Oveis Abedinia , Morteza Dadash Naslian , Masoud Bekravi, "A new stochastic search algorithm bundled honeybee mating for solving optimization problems", Neural Computing and Applications, (2014), Vol 25, No 7-8: 1921-1939
Alireza Mohammadnia, Roozbeh Rahmani, Saeidreza Mohammadnia, and Masoud Bekravi, "A Load Balancing Routing Mechanism Based on Ant Colony Optimization Algorithm for Vehicular Adhoc Network.", International Journal Network and Computer Engineering, (2016), Vol 07, No 01: 1-10
Fatemeh Imani, Shiva Razzaghzadeh, and Masoud Bekravi, "Cost-Efficient Task Scheduling with Ant Colony Algorithm for Executing Large Programs In Cloud Computing.", International Journal of Computer Applications Technology and Research, (2017) Vol 06, No 04: 194-198
Hamed Moradjou, and Masoud Bekravi. "Brain Tumor Detection using Ripplet and Support Vector Machine." International Journal of Computer & Information Technologies (IJOCIT) (2017) Vol 5, No 1 : 117-127
Oveis Abedinia , Masoud Bekravi , Noradin Ghadimi, "Intelligent Controller Based Wide-Area Control in Power System", International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, (2017), Vol 25, No 01: 1-30
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
مسعود بکروی؛ علیرضا محمدنیااورنج و عارف جلیلی ایرانی، "ارزیابی قابلیت اطمینان درسیستم های توزیع شده با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده"، سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، جزیره کیش 1386
مسعود بکروی و الناز خیرخواهی، "معرفی عملگر بهینه جهت استفاده در امضای دیجیتال و کدهای تصحیح خطا در شهرهای الکترونیکی"، دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، تهران،1388
فرزاد سلیمانی سبزچی؛ مریم جعفری و مسعود بکروی، "بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت پیاده سازی سیستم های هوش تجاری درکاوش وب"، اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، رودسر، 1392
علی رزق جو، مسعود بکروی، "استفاده از الگوریتم بیزین ساده در شبکه ظرف شهد برای دسته بندی، شناسایی و فیلتر ایمیل ناخواسته"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ، تهران 1394
مینا فعال نذیری؛ حسن حسین زاده و مسعود بکروی، "تشخیص سرطان پوست ملانوما با استفاده از پردازش تصویر"، دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شیراز 1395
مرضیه تیموری و مسعود بکروی، "بهینه سازی سیستم نظارت بر اماکن مبتنی بر اینترنت اشیاء در محیط پردازش ابری با استفاده از الگوریتمهای فرا اکتشافی"، سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند، کاشان 1395
مسعود بکروی و صادق یعقوبی، "بررسی تطبیقی ابزار هوشمند در رابطه با نهان نگاری و نهان کاوی"، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر 1395
مسعود بکروی و صادق یعقوبی، "بررسی تشخیص لبه در ارتباط با تصاویر از طریق اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگا م باز"، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر 1395
لیلی فتح العلومی و مسعود بکروی، "ارایه یک روش جدید برای پنهان نگاری تطبیقی تصاویر دیجیتال با ظرفیت جاسازی بالا"، سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند، کاشان 1395
Mir Ramin Alavi Sarv Aghaji, Hasan Hosseinzadeh & Masoud Bekravi, "A new method based on particle swarm optimization algorithm for digital images edge detection", 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering (2016)
حافظ فصیحی، مسعود بکروی، "ارایه یک روش ترکیبی پویا برای شناسایی و حذف حملات کرم چاله در شبکه های اقتضایی بی سیم مبتنی بر کپسوله سازی گره های همسایه"، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، مشهد 1396
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
پردازش تصاویر دیجیتالی، Digital Image Processing
هوش تجمعی و رباتیک، Swarm Robotics
داده کاوی و محاسبات نرم Soft Computing
یاد گیری عمیق و طبقه بندی تصاویر دیجیتالی، Deep Learning & Image Classification
Special English for Computer Students
تاریخ نشر : 1389
انتشارات : موسسه انتشاراتی یاوریان
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 200
همکاران : Special English for Computer Students
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
مدرس کارگاه : نحوه آماده سازی اسلاید و ارایه مطالب با نرم افزار PowerPoint 1391 سایت کامپیوتر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدرس کارگاه : نحوه نگارش مقاله و رساله و استفاده از ابزار Word و Endnote 1392 سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
A job scheduling in Cloud computing by using Multi-Agent Reinforcement Learning Approach استاد مشاور 1
• Bayesian algorithm in honey net for classify identify and filter spam Using a Naïve استاد راهنما 1
• Wireless sensor networks lifetime optimization with markov chain استاد راهنما 1
• A Dynamic Combination Method to Detect and Remove Attacks Wormhole in Wireless Ad Hoc Networks Based on Encapsulating Neighboring Nodes استاد راهنما 1
• Optimization of Energy Efficient and Network Aware Offloading Algorithm for Mobile Cloud Computing استاد راهنما 1
• A New Approach to Improve Performance of Workflow Scheduling Algorithms in Economic clouds استاد راهنما 1
• A new routing algorithms to optimize energy consumption in information centric networking استاد راهنما 1
داوری مقالات
عنوان تاریخ
International Journal of Information, Security, and Systems Management (IJISSM) 2015
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
دفاع مبتني بر آتاماتاي يادگير در برابر حملات DoS نوع SYN-flood 1390 1391 دکتر شهرام جمالی، مهندس شاکر
پخش بار اقتصادي با در نظر گرفتن آلودگي مبتني بر روش فازي با استفاده از الگوريتم چند هدفه جستجوی هارمونی 1391 1392 دکتر عابدی نیا
fapjunk.com