درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
لیلا علیزادهمربی

کارشناسی ارشد مامایی

گروه مامایی

دانشکده پزشکیپست الکترونیک :

تلفن تماس :
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی ناپیوسته مامایی علوم پزشکی بندرعباس ایران-بندرعباس 1381
کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی علوم پزشکی شیراز ایران-شیراز 1385
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 88/4/1 90/4/1
مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 96/8/1 کنون
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
بارداری زایمان 2 و 3 کارشناسی پیوسته کتاب بارداری و زایمان ویلیامز، مامایی وارنی و مقالات جدید
فیوپاتولوژی و داخلی جراحی 1 و 2 در مامایی کارشناسی پیوسته کتاب بارداری و زایمان ویلیامز، طب داخلی هاریسون و سسیل
اصول مدیریت در مامایی کارشناسی پیوسته اصول مدیریت پرستاری تالیف دهقان نیری، مدیریت در بحران برایان تریسی، مدیریت زمان برایان تریسی،اصول مدیریت و خدمات مامایی تالیف رجبی نژاد
مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کودک کارشناسی پیوسته کارگاه ارتقا مستمر کیفیت تالیف لامعی و منابع جدید آموزش مداوم
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
1-Alizadeh L, Salehi L, Is Routine Iron Supplementation Necessary in Pregnant Women With High Hemoglobin? Iran Red Crescent Med J 2016 January; 18(1): e22761
2-Alizadeh L, Salehi L, Older People’s Perspectives on Health, Physical Activity and Nutritional Behaviors. Health Promotion Perspectives, 2015, 5(4), 288-295
Alizadeh L, Raoofi A, Salehi L , Ramzi M, Impact of Maternal Hemoglobin Concentration on Fetal Outcomes in Adolescent Pregnant Women, Iran Red Crescent Med J 2014 August; 16(8): e19670.
Alizadeh L, Ramzi M, The effect of iron supplementation on iron status markers in pregnant women with high hemoglobin, Sci J Iran Blood Transfus Organ 2015; 12(1): 79-84[Article in Farsi]
Mehraban z, Alizadeh l, Sadeghniyat Haghighi kh,. surveing the relationship between sleep apnea and preterm birth in women refering to health centers of Ardabil,. Journal of Urmia University of Medical Sciences,.February 2016,26(11),931-940[Article in Farsi]
Mirershadi F, Ogagzadeh H, Faghihi M. Alizadeh L, Role of nitric-oxide in cardiac effects of glibenclamide in rat, JQUMS, 2015;19(1) 17-23. [Article in Farsi]
Mehraban Z, Alizadeh L, Mozafari NA, Etiology of pelvic inflammatory disease, Razi Journal of Medical Sciences Dec-Jan 2014-2015,21( 127):82-94[Article in Farsi]
Alizadeh L, Salehi L, Ramzi M. Maternal hemoglobin level and birth outcomes in pregnant adolescent. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2013; 9(4): 455-62. [Article in Farsi]
Motavalli R, Alizadeh L, Namadi vosoughi, Shahbazzadegan, Evaluation of the Prevalence, Reasons and Consequences of Induced Abortion in Women of Ardabil in 2011, Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2012;12(4): 384-91. [Article in Farsi]
Mehraban Z, Alizadeh L, Narimani M, Maternal prenatal pregnancy-related anxiety and spontaneous preterm birth in Ardebil health centers in 2011,Urmia Medical J 2013; 23(6): 670-5. [Article in Farsi]
Akbarzadeh M, Alizadeh L, Tabatabaee H, Ramzi . Comparison of the prevalence of anemia in the first, second and third trimester of pregnancy in a medical and educational center in Shiraz Sci J Iran Blood Transfus Organ 2011; 8(3): 186-194[Article in Farsi]
Alizadeh L, Akbarzadeh M, Ramzi M, Mirershadi F. Birth Outcome in Pregnant Women with Normal Level of Hemoglobin in the First Trimester. Health J of Ardabil 2011; 2(2): 27-35. [Article in Farsi]
Salehi L, selki s, Alizadeh L,.The survey of life quality in elderly people in Tehran (2009), Iran Epidemiology J, 2011; 8(1): 14-20
Akbarzadeh M, Alizadeh L, Razmi M, Tabatabaie H,. Correlation of maternal factors and hemoglobin concentration during pregnancy Shiraz 2006. Iranian South Medical Journal 2009; 12(2): 133-41. [Article in Farsi]
Akbarzadeh M, Alizadeh L, The incidence of unwanted pregnancy and related factors in pregnant women referring to Shiraz medical center. Dena J, 2010; 5(1):41-49
Salehi L, Alizadeh L, Efficacy of a Cognitive-Behavioral Relapse Prevention Model in the Treatment of Opioid Dependence in Iran: A Randomized Clinical Trial, Shiraz E-Med J. 2018 May; 19(5):e14170
Alizadeh L, Salehi L,Diabetes Knowledge and Self 4 number 4 p -care Practice in Type II Diabetic Patients:An Immigrant Population-based Study. J Diabetes Nurs. 2018; 6 (1) (article In Farsi):352-364
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر استان آبان 96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
مشاوره یاِئسگی
تاریخ نشر : 87
انتشارات : کوشامهر
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 176
همکاران : مشاوره یاِئسگی
مشاوره حاملگی نا خواسته
تاریخ نشر : آبان 92
انتشارات : انتشارات علوم پزشکی شیراز
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 210
همکاران : مشاوره حاملگی نا خواسته
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
آناتومی و ارزیابی بالینی لگن دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
اصول نسخه نویسی و کاربرد داروها در بارداری اسفند 96 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آناتومی و ارزیابی بالینی لگن آذر 97 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
مجله بهداشت و سلامت اردبیل
مجله حیات
مجله مراقبت و سلامت اردبیل
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران