درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
هما علیزاده میراشرفیمربی

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

گروه پرستاری

دانشکده پزشکیپست الکترونیک : homaalizadeh61@gmail.com

تلفن تماس :
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی پیوسته پرستاری علوم پزشکی اردبیل ایران- اردبیل 1383
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری بهداشت جامعه علوم پزشکی تهران ایران- تهران 1387
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
رییس اداره توسعه آموزش دانشکده پزشکی دفترتوسعه آموزش پزشکی EDO دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل 1395 1396
مدیریت دفترتوسعه آموزش پزشکی دفترتوسعه آموزش پزشکی EDO دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل 1398 ادامه دارد
مسوول ارزیابی درونی دانشکده پزشکی دفترتوسعه آموزش پزشکی EDO دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل 1397 ادامه دارد
صاحب امتیاز و مسوول انجمن علمی-پژوهشی پرستاری دانشگاه آزاد 1395 ادامه دارد
عضو کمیته رشد و بالندگی اساتید مرکز توسعه و آموزش پزشکیEDC دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1388 ادامه دارد
مسوول کمیته کمیته اعتباربخشی دانشکده پزشکی 1396 ادامه دارد
دبیرعلمی مجله علمی-پژوهشی سلامت و مراقبت دانشکده پرستاری -مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1389 ادامه دارد
سردبیر فصلنامه دوازده روی هشت 1397 ادامه دارد
مشاور تحصیلی دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشکده پرستاری -مامایی 1388 1394
همکاری در تدوین لاگ بوک های پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1393 ادامه دارد
مشاور تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1394 ادامه دارد
مدرس کارگاه های پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1396 ادامه دارد
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری -مامایی اردبیل 1388 1394
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1394 ادامه دارد
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
سلامت پرستاری جامعه کارشناسی پیوسته لانکستر- ترجمه سیده وحیده حسینی
پرستاری سلامت فرد و خانواده کارشناسی پیوسته لانکستر- ترجمه سیده وحیده حسینی
پرستاری فرد و محیط کارشناسی پیوسته لانکستر- ترجمه سیده وحیده حسینی
اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های واگیردار کارشناسی پیوسته جی.ای.پارک
پرستاری سلامت مادر و نوزاد کارشناسی پیوسته لودرمیک - پرستاری بهداشت مادر و نوزاد هدایت اله زهی و فرنوش خجسته
بهداشت عمومی علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته بهداشت 3 جلدی دکتر سید حسین حاتمی و همکاران
بهداشت عمومی اتاق عمل کارشناسی پیوسته بهداشت 3 جلدی دکتر سید حسین حاتمی و همکاران
اصول خدمات بهداشتی مامایی کارشناسی پیوسته اصول خدمات بهداشتی دکتر شجاعی تهرانی و همکاران
بهداشت در فوریت های پزشکی کاردانی اصول خدمات بهداشتی دکتر شجاعی تهرانی و همکاران
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل موثر برآن در دانشجویان(نویسنده مسول) حبیب زاده.علیزاده0پور فرضی.قاسمی 0امینی سلامت و مراقبت 3 13 33-29 1390
طول مدت خواب و ارتباط آن بابرایندهای عملکردی ناشی از خواب وفعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به دیابت بزرگسالی قربانی0قزلباش0علی زاده 0شکوری سلامت و مراقبت 3 14 70-63 1391
ارتباط عزت نفس با متغییرهای دموگرافیک در دانشجویان پرستاری پیروی 0قزلباش 0قربانی0اینانلو0علیزاده0حقانی0عالی0 حاجی محمدی سلامت و مراقبت 4 14 61-52 1391
مقایسه هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مجله علمی –پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تذکری0شفایی0فرزانه علی زاده.صادقی.ملک پور 5 14 351-347 1396
میزان خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به آسم مراجعه¬کننده به مرکز آموزشی¬-درمانی بوعلی اردبیل 1397 و ارتباط آن با متغییرهای دموگرافیک دادخواه. مظفری. ایرانپور.علیزاده.عالی مجله علمی-پژوهشی سلامت و مراقبت زیرچاپ 1398
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
بررسی شیوع افسردگی و اختلالات روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان پستان قزلباش0شکوری 0علی زاده هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان تهران پوستر 1391
کاربرد انفورماتیک پرستاری در ارتقاءکیفیت مراقبت از نوزادان اللهیاری0صمدی.ابراهیمی0دراباد0علی زاده پنجمین کنگره بین المللی پریناتالوژی شیراز پوستر 1392
بررسی اخلاق در فوریت پزشکی ابراهیمی.وثوق.علی زاده دومین کنگره اخلاق پزشکی در نظام سلامت اصفهان پوستر 1390
بررسی میزان یادگیری در حد تسلط و دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقاتی با دو روش پازل و سخنرانی تذکری0شفایی.فرزانه.علیزاده.کریم اللهی.نمادی.موحدپور شانزدهمین جشنواره بین المللی شهید مطهری تهران سخنرانی 1394
Defining accountability in nursing practies نمادی وثوقی.علیزاده کنگره بین المللی پرستاری حرفه ای شدن در ایران و جهان ارومیه سخنرانی 1396
شیوع و عوامل مرتبط با کم کاری تیرویید در شهرستان اردبیل در سال 96-92 اکبری.غنی زاده .علیزاده یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی تهران سخنرانی 97
میزان آگاهی وآمادگی خانوارهای تحت پوشش و مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی اردبیل دربرابر حوادث و بلایای طبیعی درسال96 مرادی. موسوی .فرج زاده اصل.علیزاده یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی تهران سخنرانی 97
ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با استفاده از شاخص های تن سنجی در سال تحصیلی 97-96 اکبری .فرج زاده اصل0علیزاده یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی تهران پوستر 97
شیوع کم خونی درزنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی اردبیل اکبری. غنی زاده.علیزاده یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی تهران پوستر 97
شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه ازاد اردبیل درسال 96 اکبری . غنی زاده. علیزاده یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی تهران پوستر 97
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
تشویق کتبی 1389 دانشکده پرستاری مامایی اردبیل
تشویق کتبی 1392 دانشکده پرستاری مامایی اردبیل
تشویق کتبی 1393 دانشکده پرستاری مامایی اردبیل
تشویق کتبی 1394 دانشکده پرستاری مامایی اردبیل
مربی نمونه پرستاری 1393 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
فعالیت درارتقا دفترمطالعات توسعه اموزش 1397 مدیرمرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی EDC
همکاری و مشارکت فعال درهمایش اموزش پزشکی جشنواره مطهری 1397 مدیرمرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی EDC
مشارکت وهمکاری درهشتمین جشنواره فرهنگی مراکزعالی کشور 1396 معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کسب مقام برتر دردومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور 1397 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
پرستاری سلامت جامعه نگر
پرستاری مدارس
پرستاری سالمندان
پرستاری بهداشت جامعه و بهداشت عمومی
اپیدمیولوژی
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
کارگاه مقاله نویسی تخصصی درحوزه علوم پزشکی 1397 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
کارگاه اشنایی با اصول تزریقات و فراورده های خونی 1396 دانشکده پزشکی بسیج دانشگاه آزاد اردبیل
کارگاه اشنایی با اصول تزریقات و فراورده های خونی 1397 دانشکده پزشکی بسیج دانشگاه آزاد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
بررسی ارتباط رفتارهای سلامتی ونمایه توده بدنی با پوسیدگی دندان دردانش آموزان مدارس ابتدایی اردبیل سال 96 داوری پایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشکده پرستاری -مامایی اردبیل 1397 تیر
بررسی وضعیت ارتباط پرستاربابیمار ازدیدگاه پرستاران و بیماران بستری درمراکز آموزشی درمانی شهراردبیل 1397 داوری پایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشکده پرستاری-مامایی اردبیل 1398 بهمن
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
تاثیر گروه درمانی معنوی بر افسردگی و اضطراب وکیفیت زندگی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان 1393 1394 همکاراصلی. قزلباش -قربانی -علیزاده- شکوری مقدم
بررسی تاثیرآروماتراپی بر میزان دردوکیفیت خواب و اشتهای بیماران بستری دربخش سوختگی بیمارستان فاطمی اردبیل 1393 1395 همکاراصلی. قزلباش -قربانی -علیزاده- شکوری مقدم
دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اردبیل درباره محیط آموزشی براساس مدل DREEM 1397 درحال اجرا همکاراصلی. نمادی وثوقی. علی زاده. ابوطالبی
رزومه استاد
.....