•  3866
  سامانه مطالعه آنلاین پایان نامه ها

   

  به استحضار می رساند:

  در جهت اجرای طرح های بهبود مستمر و به منظور افزایش سهولت دسترسی به پایان نامه ها و امکان مطالعه آن توسط دانشجویان و اساتید محترم از داخل دانشگاه، فاز اول سامانه مطالعه آنلاین پایان نامه ها ایجاد شده و در مرحله نخست بالغ بر 5410 فایل پایان نامه آپلود گردیده است. علاوه بر این، اداره کتابخانه ها نیز جهت تسهیل دسترسی، چند دستگاه کامپیوتر مخصوص، بهره برداری از این سامانه در کتابخانه دانشکده فنی مستقر نموده اند.

   

  لینک دسترسی: 

   HTTP://10.100.100.119:8080/theses

   

   

fapjunk.com