•  4740
  قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد
  اطلاعيه مهم در خصوص درخواست دفاع از پايان نامه دانشجويي

  اطلاعیه مهم

  به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند که برابر بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه 20 روز پس از اصالت سنجی

  و منوط به گذشت 6 ماه از تصویب شورای پژوهش دانشگاه

  خواهد بود. شایان ذکر است برابر بخشنامه شماره 212417/73 دفاع پیش از موعد امکان پذیر نبوده و در این خصوص به درخواستها ترتیب اثر داده نخواهدشد.

fapjunk.com