•  574
   1397/09/25 دانشگاه آزاد مقام اول مسابقات تنيس روي ميز كاركنان دستگاه هاي اجرايي اردبيل
  دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل مقام اول مسابقات تنيس روي ميز كاركنان دستگاه هاي اجرايي را كسب كرد.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، يك دوره مسابقه تنيس روي ميز بين تيم هاي كاركنان دستگاه هاي اجرايي اردبيل به مناسبت روز ثبت احوال در محل سالن ورزشي اين دانشگاه برگزار شد و تيم كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي به مقام اول دست يافت.

  در اين دوره از مسابقات تيم خانه مطبوعات به مقام دوم و اداره كل ثبت احوال استان به مقام سوم دست يافت.

  حسين انصاري، شهرام هدايتي و ابراهيم دوستي در تيم تنيس روي ميز دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل فعاليت دارند.

   

تازه ترین اخبار