•  674
   1397/08/29 مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل: نگاه نظام به فرهنگ، توسعه گرايانه است
  نشست فرهنگی ظرفیت انقلاب اسلامی و کارآمدی نظام با تبیین فرصت ها، چالش ها و تهدید های فرهنگی در کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي واحد اردبيل، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: نگاه نظام به فرهنگ نگاه توسعه گرايانه است، در اول انقلاب نشریات از کیهان و اطلاعات و چند هفته نامه به  273  نشریه در سال 58 افزایش یافت که این تغییر، نشان دهنده توجه به بحث فرهنگی بوده است.

  سیدناصر اسحاقی هویت فرهنگی مستقل مبتنی بر آموزه های دینی و ایدئولوژیک با مشخصه الهی بودن، پایدار و مستمر بودن و نوزایی و به روز بودن را از مشخصه های نظام دانست.

  وي ادامه داد: تاثیرات منطقه ای و جهانی فرهنگ انقلاب اسلامی ایران در سه بخش هویت جهان اسلام، فرهنگ ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم و گفتمان عدالت و معنویات بوده است.

  مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: در طول تاریخ استراتژی ادیان بر تغییر استوار بوده است و تغییر در حوزه آموزه های اخلاقی؛ نرمش، ملایمت و همیشه برای راهنمایی و سعادت بشربوده است.

  وی افزود: پیشتر مدل موفق انقلاب سیاسی مدل مارکسیسمی بود در چنین وضعیتی ملتی پیدا شد که قدرت سومی را تعریف کرد كه هم به غرب و هم به شرق نه می گوید و انقلاب اسلامی را به دنیا معرفی می کند.

  اسحاقي مولفه های فرهنگ اسلامی، انقلابی را در سه گروه موضع داری، موضوع بانی و موضع زایی تعریف کرد.

   


تازه ترین اخبار