•  561
   1397/07/25 رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل مطرح کرد: بهره مندی از توانایی اعضای هیات علمی در پیشرفت و توسعه شهر
  رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: برای پیشرفت و توسعه شهرمان از اعضای هیات علمی در گروه های مختلف استفاده می کنیم.

  دکتر علیرضا پوستی در گفتگو با روابط عمومي واحد اردبيل، تاکید کرد: یکی از برنامه های شورای شهر تشکیل یک شورای مشورتی از اعضای هیات علمی دانشگاه هاست و این طرح در شورا مطرح شده است.

  عضو شورای شهر اردبیل بیان کرد: امیدوارم آزمایشگاه میکرونانوفلوییدیک و آزمایشگاه های مشابه در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل روز به روز بیشتر باشد و در توسعه شهری مفید و موثر واقع شود.

  وی ادامه داد: امیدوارم شاهد ورود علم به حل مشکلات شهری باشيم و علم بتواند مشاور خوبی برای حاکمیت محلی و دولت محلی باشد و به حل بسیاری از مشکلات جامعه کمک کند.

  دکتر پوستی در خصوص نحوه استفاده از تخصص هیات علمی در شهر گفت: شورای شهر از تمامی طرح های هیات علمی استقبال می کند و این عزیزان می توانند کمک کار ما در شورای شهر باشند.

  وی از تمامی استادان خواست که تمامی پیشنهادها، انتقادها و طرح های خود را با شورای شهر درمیان بگذارند.

تازه ترین اخبار