•  357
   1397/07/24 معاون توسعه مدیریت و منابع واحد اردبيل مطرح كرد: امکان بازنگری در پست های ابلاغی از طریق سازمان مرکزی
  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفت: امکان بازنگری در پست های ابلاغی از طریق سازمان مرکزی وجود دارد.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دكتر حسين عليپور اظهار كرد: طبق بند یک سازمان کار ابلاغی سازمان مرکزی، امکان بازنگری در برخی از پست های ابلاغی از طریق سازمان مرکزی وجود دارد.

  وي تصريح كرد: از معاونان واحد تقاضا دارم حداکثر ظرف یک هفته نظرها و پیشنهادهای همکاران حوزه خود را دریافت و به این حوزه ارسال كنند تا پس از جمع بندی با ارسال نامه ای به سازمان مرکزی منعکس شود تا انشاا... بتوانیم برخی از نارسایی های چارت سازمانی را بر طرف كنيم.

  عليپور افزود: اولویت معاونت توسعه مدیریت و منابع، ارتقای بهره وری در همه ابعاد و زمینه ها، مدیریت درآمد و ارزش افزایی در کنار مدیریت هزینه است.

  وي بيان كرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، علی رغم مواجهه با چالش هایی مانند کاهش دانشجو و کاهش درآمد شهریه ای که منجر به مشکلات مالی شده است و از همه مهمتر کاهش بهره وری، در زمینه برنامه ریزی جهت افزایش درآمد غیرشهریه ای در کوتاه مدت و بلند مدت گامهای موثری برداشته است و اميدوارم از نظرات و تلاش های ارزشمند اعضای هیات علمی و کارکنان زحمتکش بهره مند شویم.

  وي ادامه داد: در این راستا، به منظور بهره مندی موثر از توانمندی ها و پتانسیل عظیم سرمایه انسانی واحد و همچنین تصمیم های سنجیده، دقیق و بهبود بهره وری، تاکنون چهار کارگروه تخصصی در حوزه توسعه مدیریت و منابع واحد شامل کارگروه تخصصی عمران و معماری، اقتصاد ورزش و سلامت، اقتصاد کشاورزی و آموزش های تخصصی کوتاه مدت تشکیل شده است که در آینده نیز شاهد تشکیل کارگروه بهره وری نیروی انسانی با عضویت تمامی مدیران میانی و افراد متخصص در این زمینه خواهیم بود.

  عليپور گفت: مشکل اصلی واحد، پایین بودن بهره وری است که در این زمینه باید ارزش آفرینی کنیم و از ظرفیت های خالی دانشگاه بیشتر استفاده کنیم که در این خصوص هم اقداماتی انجام شده است.

  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ادامه داد: جا دارد از زحمات و تلاش های بی وقفه تمامي همکارانم که با تمام توان در تعالی و پیشرفت واحد سعی و کوشش می كنند، صمیمانه قدردانی كنم.

  عليپور افزود: خوشبختانه تا اینجا مشکلات مالی بنحو احسن مدیریت شده است در حالی که با مازاد نیرو  اعم از هیات علمی و کارکنان مواجه هستیم ولی در ادامه به همکاری و همدلی همه همکاران نیازمندیم تا همه با هم بتوانیم بر این بحران غلبه کنیم.

تازه ترین اخبار