•  265
   1397/07/17 از سوي كارمند و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل؛ كتاب « فيزيك در منظر قرآن» منتشر شد
  كتاب « فيزيك در منظر قرآن» تاليف آرش انجامي و بهنام بهاري كارمند و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از سوي انتشارات جهاد دانشگاهي چاپ و منتشر شد.

  انجامي در گفتگو با روابط عمومي دانشگاه، اظهار كرد: در دهه های اخیر با توجه به کثرت آیات علمی قرآن کریم و رشد و توسعه علوم و فنون و مطرح شدن اعجاز علمی قرآن « تفسیر علمی»  اهمیت ویژه ای یافته و توجه ها را به خود جلب نموده است.

  وي افزود: هدف اصلی آیات علمی قرآن، جلب کردن توجه انسان ها برای مطالعه و تدبر نمودن در کتاب آفرینش الهی به جهت پی بردن به عظمت خالق متعال و یا تذکر دادن به مسئله معاد و قیامت است و این هدف آیات علمی در راستای هدف کلی قرآن کریم که هدایت و تربیت انسان ها است، قرار می گیرد و بایستی با این دید به همه آیات قرآن کریم بنگریم و از این هدف اصلی غافل نمانیم.

  او گفت: تفسیر علمی مخاطبین فراوانی در بین قشر تحصیل کرده دارد و برای آنان از جذابیتی خاص برخوردار است. در راستای نیل به این هدف تلاش كرده ايم  تا  برخی از آیات علمی قرآن کریم را که متناسب با علم فیزیک است، با بیانی ساده و قابل فهم برای استفاده علاقمندان محترم به خصوص جوانان و دانشجویان عزیز در مجموعه ای فراهم آوریم تا انشاءالله مورد استفاده قرارگیرد.

    انجامي بيان كرد: مباحثی که در اين كتاب عنوان شده از جمله موضوعات علمی مطرح شده در آیات قرآن کریم هستند که با بهره گیری از دستاوردهای علم فیزیک، امروزه فهم بهتری نسبت به این آیات فراهم شده است و امید است روزنه ای دیگر از اعجاز قرآن کریم که نشان دهنده آسمانی و بی نظیر بودن این کتاب مقدس است، برایمان گشوده شود.

تازه ترین اخبار