•  254
   1397/07/16 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل : صنایع استان از لحاظ فکری و اجرایی به دانشگاه كمك كنند
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از مديران صنایع استان خواست از لحاظ فکری و اجرایی به دانشگاه كمك كنند.

  به گزارش روابط عمومي واحد اردبيل، دكتر اسحاق رسولي در نشست مدیران صنایع استان با مسئولان دانشگاه اظهار كرد: هدف اصلی، بهبود سيستم توسط خودمان است و معتقد هستیم برای توانمند شدن باید از صنایع الهام و کمک گرفت.

  وي افزود: دانشگاه هم بخشی از مسئله و هم بخشی از راه حل است و ما دنبال بازنگری هستیم که باید به راه حل تبدیل شویم نه خود مسئله و براي تحقق اين امر ضرورت دارد ابتدا ساختارها را تغییر دهیم و مسیر دانشگاه را به مسیر خوبی بکشانیم.

  رسولي بر مسئله گرایی و نوآوری با دید فرهنگی تاكيد كرد و گفت: از لحاظ امکانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامي اردبیل در استان پيشرو بوده و در زمینه گیاهان دارویی، به مرحله تولید و صادرات رسیده ایم.

  مديركل صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل هم گفت: بخش خصوصی و تولید در اردبیل پیچیده نیست.

  سيد حامد عاملي افزود: انقلاب صنعتی چهارم بر مبنای هوشمندسازی است و وظیفه ما بسترسازی مناسب است و دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند در نحوه پیوند ایده و سرمایه اقدام کند.

  وي ادامه داد: دانشگاه نقش تسهیل گری در خصوص کسب اعتماد ایده پردازان و سرمایه گذاران داشته باشد.

  در اين جلسه مشکلاتي از قبيل عدم تطبیق بعضی رشته های دانشگاهی با نیازهای واقعی استان، عدم مهارت آموزی دانشجویان در محیط کار واقعی، عملیاتی نبودن دانشجویان، اقدام اکثر افراد به کسب و کار بصورت تقلیدی و تقاضا محور بودن تا برنامه محور بودن از سوي صنعتگران مطرح شد.

  مشاوره دانشجویان در خصوص کسب و کار از بدو ورود به دانشگاه، ارتباط بیشتر دانشجویان با حوزه کار و صنعت، استقرار واحد کارآفرینی و تعاون در دانشگاه، استفاده از بازنشستگان کارخانه ها جهت مشاوره رایگان دانشجویان، حضور و بازدید از کارخانه ها جهت آشنایی با مسائل موجود از جمله پيشنهادهاي مطرح شده در اين جلسه بود.

   

   

   


تازه ترین اخبار