•  411
   1397/07/14 كتاب آلودگي دريا از سوي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل منتشر شد
  كتاب آلودگي دريا تاليف ابراهيم فتايي؛ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از سوي انتشارات جهاد دانشگاهي منتشر شد.

  فتايي در گفتگو با روابط عمومي دانشگاه، اظهار كرد: در گذشته چنین تصور می شد که دریاها آنقدر وسیع هستند که انسان نمی تواند به آن ها آسیب برساند اما امروزه دریاها به محل دفن ضایعات و زباله های ناشی از فعالیت های انسانی مبدل شده است.

  وي افزود: دو مشکل آلودگی دریاها و صید بی رویه ماهی ها حیات دریاها را به خطر انداخته است؛ به عنوان مثال 45% آلودگی دریای شمال (انگلستان ) ناشی از موادی است که رود راین در مسیر خود از کشورهای اروپایی جمع آوری می کند و به دریا می ریزد .

  او اظهار كرد: امروزه فعالیت مریوط به استخراج نفت از کف دریاها نیز آلودگی آن ها را تشدید کرده است.

  فتايي ادامه داد: در کتاب حاضر ضمن تشریح ساختارهای دریا از نظر اکولوژی، زمین شناسی و شیمی دریا به آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی پرداخته شده است.

  وي از نوشين سجادي؛ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و علي اوجاقي؛ دانشجوي دكتراي رشته محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل به عنوان همكاران خود در تاليف اين كتاب ياد كرد.

تازه ترین اخبار