•  456
   1397/06/21 مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی: تشکیل «شورای تعامل» هم افزایی را در بدنه دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می دهد
  مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به پیشنهاد راه اندازی شورای تعامل از سوی دکتر طهرانچی گفت: خروجی فعالیت «شورای تعامل» اتخاذ تصمیمات پخته و ابلاغ قوانین و بخشنامه های کاربردی خواهد بود.

  دکتر سیدحسین طباطبایی مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، درباره راه اندازی شورای تعامل بین کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: پیشنهاد راه‌اندازی این شورا برای اولین‌ بار از سوی دکتر طهرانچی مطرح شد و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی و شعاری ندارد، چرا که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید دارد که پیش از صدور بخش‌نامه‌ها و ابلاغ قوانین، نظرات بدنه دانشگاه درباره تصمیمات مدیریتی اتخاذ شود.

  مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: دکتر طهرانچی معتقد است که ساختار دانشگاه آزاد اسلامی با ساختار دولتی که به صورت مدیر و کارمندی است، متفاوت بوده و همه در دانشگاه آزاد اسلامی یک خانواده هستند که در قالب اعضای مدیریتی، علمی، اداری و خدماتی اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند.

  به گفته طباطبایی، در دوره مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی رویه تدوین قوانین و مقررات براساس استفاده از خرد جمعی و همفکری با بدنه دانشگاهی خواهد بود تا پیش از ابلاغ و قانونی شدن بخش‌نامه‌ها و قوانین، نظرات طیف‌های مختلف دانشگاه در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشد، بنابراین راه‌اندازی شورای تعامل راهکار مناسبی است که می‌توان همه اعضای مدیریتی، علمی و اداری را در تدوین قوانین درگیر کرد.

  وی ادامه داد: براساس تاکید دکتر طهرانچی در دوره جدید، تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام نمی شود و نظرات و پیشنهادات طیف‌های مختلف مدیریتی، اعضای هیات علمی، استادان دانشگاه و اعضای اداری تاثیرگذار خواهد بود.

  مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه با اجرای این طرح هم‌گرایی، هم‌سویی و هم‌افزایی در دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می‌یابد، گفت: ایده ایجاد شورای تعامل تازه متولد شده و نیاز به پختگی دارد، بنابراین از همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی می خواهیم افراد نخبه‌ای که مورد تائید آنها برای نمایندگی و عضویت در شورای تعامل هستند را به ما معرفی کنند تا کسانی که به عضویت این شورا در می آیند نماینده واقعی و مورد تائید بدنه دانشگاه باشند.

تازه ترین اخبار