•  548
   1397/06/21 با ابلاغ بخشنامه ای از سوی دکتر رهایی صورت گرفت: معرفی اساتید حق التدریس حائز شرایط در دانشگاه آزاد اسلامی
  اسامی مدرسان حق التدریس جهت ادامه همکاری با واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه ساجد قابل مشاهده است.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه اساتید حائز شرایط حق التدریس در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 را صادر کرد.

  در این بخشنامه آمده است: اسامی مدرسان حق التدریس حائز شرایط جهت ادامه همکاری با واحدهای دانشگاهی در سامانه ساجد به نشانیsajed.iau.ir برای تمامی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه قابل مشاهده است.

  براساس این بخشنامه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه در صورت نیاز به استفاده از مدرسان حق التدریس صرفاً مجاز به بکارگیری افراد مندرج در لیست مذکو بوده و از استفاده از سایر متقاضیان خارج از لیست مذکور دارای کد شناسه تدریس یا فاقد کد شناسه تدریس جداً خودداری کنند.

  ابلاغ تدریس کلیه مدرسین حق التدریس از این پس در سامانه ساجد صادر و موارد فوق الذکر توسط اداره کل امور هیأت علمی دانشگاه قابل کنترل خواهد بود.

تازه ترین اخبار