•  380
     1397/06/13 تقدير از دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
    عطیه بادامچی دانش آموخته رشته پزشکی و دانشجوی نمونه فرهنگی مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل با اهداي یک جلد کلام ا...مجید و لوح تقدیر، مورد تجلیل قرار گرفت.

    مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا گفت: « وی از دانشجویان محجبه و نمونه فرهنگی اجتماعی است که در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری افتخارات زیادی کسب كرده است.»

    سعيد حاجي محمدي هدف از تجلیل از این شخصیت علمی و فرهنگی را ارزش و بها دادن به مقدسات دین مبین اسلام و ارج گذاری به حضور ارزشمند دانشجویان در محیط علم و فرهنگ دانست.

    وي افزود: « در عصر حاضر دشمنان نظام و انقلاب با ترفندهای فریبنده سعی در زدودن روحیه معنوی و اسلامی در جوانان را دارند و عطیه بادامچی نمونه موفق در عرصه مبارزه با تهاجم فرهنگی و الگوی مناسب برای دانشجویان است.»

تازه ترین اخبار