•  407
   1397/04/23 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل: هماهنگی بین سما و دانشگاه الگوي بي بديل در كشور است
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل هماهنگی بین سما و دانشگاه را الگوي بي بديل در كشور دانست.

  دكتر اسحاق رسولي در دومين گردهمايي روسا و دبيران شوراي نظارت و هماهنگي سما سراسر كشور در واحد اردبيل گفت: « دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما يك مجموعه آموزشی عالی و آموزش و پرورش به هم پیوسته است كه در سراسر کشور یک ظرفیت و قابلیت بی بدیل است و هیچ مورد مشابهی هم دیده نمی شود.»

  وي افزود: « این موضوع رسالت ما را سنگین تر می کند چون ما توان تاثیر گذاری را هم در آموزش عالی و هم در آموزش و پرورش وجود دارد و مدیرانی ارزشمندی که در مسند امور قرار گرفته اند معتقدند از این ظرفیت با تدبیر و مدیریت جهادی می شود کارهای مهم تری انجام دهیم.»

  رسولي ادامه داد: « آماده هستیم گام های بزرگتری برداریم و با هماهنگی كه بین سما و دانشگاه وجود دارد، الگوی خوبی را در کشور مطرح کنیم و بتوانیم شرمنده رهبر نباشیم و منویات ایشان را در عرصه تعلیم و تربیت عملی کنیم.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: « مدارس سما برند بسیار موفقی برای ایجاد ذهنيت مثبت در مورد دانشگاه ازاد اسلامی می تواند باشد و اگر بخواهیم در نظام آموزشی نقش و جایگاه قوی تري داشته باشیم باید بتوانیم در ذهن خانواده ها جایگاه سازی مطلوب ایجاد کنیم.»

   وي ادامه داد: « این تصویر سازی ذهنی است که می تواند دیگران را به سمت ما بکشد و یک همبستگی بین ما و جامعه ایجاد کند.»

  رسولي گفت: « یکی از نقاط متمایز مدارس سما با ديگر مدارس غير انتفاعي است كه رسالت و عملكرد آن خلق ارزش است نه کسب درآمد و این مجموعه به معنای واقعی مردمی و غیر انتفاعی است و همه درآمدی که هست صرف توسعه خود مجموعه می شود که یک امتیاز بسیار مهم است.»

  او تاكيد كرد: « تصویر سازی ذهنی در نسل نوجوان و دانش آموز می تواند دانشگاه آزاد اسلامی را بیمه کند و اگر بتوانیم در اين زمينه موفق باشیم زمینه را برای موفقيت دانشگاه فراهم کرده ایم.»

  وي افزود: «  برای موفقیت در امر آموزش، الگویی از آموزش و پرورش و آموزش عالی ایجاد کنیم که گسستگی موجود را در کشور از بین ببریم.»

  رسولي ادامه داد: « بايد مرز بین دانشگاه و سما از بین برداشته شود و این دو کاملا به هم پیوسته باشد و به معناي واقعي از سرمایه های انسانی و فیزیکی هر دو در جهت نهالی هر دو استفاده کنیم.»

  اين استاد دانشگاه گفت: « دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما در هر استان و منطقه نقش بسیار چشمگیر است، در استان ما هم دانشگاه اولین دانشگاه در استان است.»

  رسولي افزود: « آموزش عالی در اردبیل از سال 57 حضور داشته ولی به صورت مجتمع بوده ولی دانشگاه آزاد از سال 63 در استان تاسیس شده است.»

   

   


   

تازه ترین اخبار