•  425
   1397/04/13 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل مطرح كرد: دانشگاه آزاد اسلامي؛ الگوي فرهنگ ارزش هاي اسلامي
  جلسه فرماندهان بسیج کارمندان با حضور دکتر حسين نصيرزاده فرمانده بسيج كاركنان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در سالن عطامهر واحد اردبيل برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل در اين جلسه گفت: « دانشگاه آزاد اسلامی بایستی در زمینه آموزش عالی و همچنین فرهنگ ارزش های اسلامی الگو باشد .»

  دكتر اسحق رسولي به اهمیت ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ بسیجی اشاره کرد و گفت: « بعد از حقوق و دستمزد اولویت ما برنامه های فرهنگی و اعتقادات ما است و پیشبرد برنامه های بسیج از اولویت ها است.»

  رئیس واحد اردبیل در جلسه فرماندهان بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل گفت: « بسیج اساتید و بسیج کارکنان باید در خصوص چالش ها فعالیت کنند و این چالش ها را مدیریت کنند».

  رئیس واحد اردبیل تاکید کرد: « در واحد اردبیل بیش از 1500 برنامه فرهنگی برگزار شده است و در بعضی روزها چند برنامه فرهنگی بصورت همزمان برگزار می شود و ما برنامه های مشارکتی را افزایش داده ایم  و با نهادها و ادارات دولتی برنامه های مشارکتی را ارتقا داده ایم.»

  دکتر اسحق رسولی گفت: « کار فرهنگی خوب اگر توجیه خوب داشته باشد منابع مالی آن هم تامین می شود.»

تازه ترین اخبار