•  601
   1397/04/13 مدير كل امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي: رسيدگي به امور جامعه ايثارگري با جديت بيشتر پيگيري شود
  با عنايت به اهميت رسيدگي به امور جامعه ايثارگري، ضرورت دارد با جديت و توجه بيشتري پيگيري شود.

  به گزارش خبرنگار آنا، دكتر حسين نصيرزاده در جلسه ستاد شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل، فرمان حضرت امام خميني(ره) در خصوص تاسيس و ماموريت بنياد شهيد را يادآور شد و گفت: « طبق فرمايش امام راحل جامعه هدف بايد از مدرسه تا دانشگاه باشد و اگر نهالي را بخواهيم براي نظام در زمين جمهوري اسلامي پرورش دهيم بايد از مدرسه شروع كرده و پرورش يافته مكتب اسلامي در مدرسه وارد دانشگاه شده و خروجي از دانشگاه  بايد بچه هاي متدين و ولايي باشد و جمهوري اسلامي را در مسير انقلاب كمك كند.»

  وي اظهار كرد: « با توجه به شرايط امروز جامعه در كل كشور بيش از 100 هزار نفر جامعه هدف ايثارگري ما در سطح دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل مي كنند كه طبق بند الف تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران هستند كه اگر جامعه هدف بند ب را در نظر بگيريم بيش از 240 هزار دانشجوي شاهد و ايثارگر در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل هستند.»

  نصيرزاده ابيان كرد: « جامعه هدفي كه از ايثارگران در دانشگاه آزاد اسلامي در كشور داريم بي نظير است و فرامين مقام معظم رهبري كه رسيدگي به خانواده ايثارگران را مورد تاكيد قرار دادند چراغ راهنماي ماست.»

  وي تاكيد كرد: « رويكرد ما در اداره كل امور شاهد و ايثارگران به كل عوض شده و ارتقاي سطح علمي جامعه هدف ايثارگري است.»

  نصيرزاده ادامه داد: « دانشگاه آزاد اسلامي هم در حوزه ساختاري و هم در توجه به قوانين جلوتر از ديگر دانشگاه ها ورود پيدا كرده ايم و بايد اذعان كرد كه در ارايه خدمات به جامعه ايثارگري بي نظير عمل مي كنيم.»

  وي ماموريت هاي اداره كل امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي را در قالب سه ماموريت دانشجويي، كاركنان و استادان معرفي كرد و گفت: « پرورش دانشجوي علمي، نخبه پروري و نشر فرهنگ دفاع مقدس ماموريت ستاد در ماموريت دانشجويي است كه دانشجوياني پرورش دهد كه پرچمدار دفاع مقدس باشند و فرزندان شاهد و ايثارگر بتوانند به عرصه مديريتي كشور ورود پيدا كنند.»

  او برهموار كردن مسير اسلامي شدن جامعه از سوي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد و افزود: « امروز ايران اسلامي مثل سربازان مدافع حرم به سربازان انقلابي نيازمند است.»

  نصيرزاده ابلاغ اجراي قانون جامع ايثارگران در واحد هاي دانشگاهي براي كاركنان و اساتيد را از شاخص هاي بارز توجه دانشگاه آزاد اسلامي به اين امر مهم عنوان كرد.

   

   

   

   

   

   

   

   


تازه ترین اخبار