•  585
   1397/03/27 سمينار گياهان دارويي و داروهاي گياهي در واحد اردبيل برگزار شد
  سمينار گياهان دارويي و داروهاي گياهي با حضور استادان و فعالان اين حوزه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، شبكه سازي را لازمه موفقيت در حوزه گياهان دارويي و داروهاي گياهي معرفي كرد.

  دكتر اسحق رسولي اظهار كرد: « شبكه سازي در اين حوزه براي موفقيت لازم بوده و نقش سازمان هاي دولتي بايد نقش تسهيل گري باشد و نقش تشكل هاي مردم نهاد و دانشگاه بايد تعريف شود و با مديريت درست در اين شبكه سازي، همه بخش هاي دولتي و غيردولتي بايد مكمل هم باشند و كارها سريعتر پيش رود.»

  وي بيان كرد: « دانشگاه آزاد اسلامي از بدو تاسيس در حوزه گياهان دارويي ورود داشته و مركز تحقيقات گياهان دارويي راه اندازي شده و به پشتوانه دانشكده علوم پزشكي، بيمارستان و مزرعه هاي تحقيقاتي موجود، مي تواند فعاليت خود را بيشتر كند.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل گفت: « در اين استان، دانشگاه نقش مسئوليت اجتماعي خود را در دو حوزه سلامت و گردشگري تعريف كرده و از رويكرد تك محوري آموزش محور خارج و به سوي پژوهش هاي كاربردي در حال حركت هستيم.»

  رسولي ادامه داد: « مهمترين محور فعاليت ما، مساله محوري است كه در سطح استان بايد در اين زمينه فعاليت كنيم و مسائل استاني را رصد كرده و براي حل آنها كمك كنيم.»

  وي افزود: « تمركز در موضوع تقويت و عرضه خلاقيت هاي علمي در استان مد نظر مسئولان دانشگاه است و بايد دانشگاه آزاد اسلامي محيطي ارزشمند براي همكاري همه صاحبنظران و انديشمندان براي حل مسائل منطقه اي، كشوري و استاني باشد.»

  اين استاد دانشگاه، كشور ايران را كشوري چهار فصل همزمان و سرزمين ويژه معرفي كرد و گفت: « در اردبيل نيز علي رغم ويژگي هاي خاص آن، براي بالندگي و رشد جاي اعتلاي زيادي وجود دارد.»

  رسولي گفت: « يكي از زمينه هايي كه مي بايست به صورت كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت روي آن برنامه ريزي كرد، بحث گياهان دارويي است.

  وي افزود: « بايد براي سازماندهي افرادي كه از نظر علمي و تجربي برجسته هستند، تشكل هاي مردم نهاد و سازمان هايي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند، برنامه ريزي راهبردي صورت گرفته و نگاه سنتي به نگاه صنعتي تبديل شود.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل خاطر نشان كرد: « ميهمانان دعوت شده به اين سمينار تركيبي از فعالان مطرح كشور در عرصه علمي و اجرا و عمل هستند و اين برنامه به شكل سمپوزيومي برگزار مي شود.»

   

   

   

   

   

   


تازه ترین اخبار