•  632
   1397/03/22 رئيس واحد اردبيل خبر داد: راه اندازي مجمع خيرين در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از راه اندازي مجمع خيرين در اين واحد دانشگاهي خبر داد.

  به گزارش خبرنگار آنا، دكتر اسحق رسولي در جمع تعدادي از خيرين استان اردبيل اظهار كرد: « به منظور كمك به دانشجويان بي بضاعت، حمايت براي اشتغال فارغ التحصيلان بيكار و راه اندازي مراكز علمي، تحقيقاتي و پژوهشي مجمع خيرين تاسيس مي شود.»

  وي افزود: « در معتبرترين دانشگاه هاي دنيا، بيشترين سرمايه هاي آنها وقفي و از طريق بنيادها و خيريه ها تامين مي شود و سهم اندكي از نيازهاي مالي آن ها از طريق شهريه دانشجويي تامين شده و بقيه با تحقيقات، ارتباط با صنعت و امور خيريه تامين مي شود.»

  رسولي سرچشمه برخي از دانشگاه هاي داخلي را نيز از امور خيريه دانست و افزود: « در حوزه آموزش عالي در زمينه تاسيس خوابگاه ها فعاليت هاي خوبي وجود دارد ولي در زمينه هاي ديگر فعاليت چنداني مشاهده نمي شود.»

  وي اضافه كرد: « بسياري از افراد در خصوص فعاليت خيريه در سطح دانشگاه ها يا احساس نياز نمي كنند و يا آموزش عالي را يك موضوع لوكس قلمداد مي كنند و به همين علت است كه خيرين جامعه تاكنون در سطح دانشگاه ها فعاليت ملموسي نداشتند.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: « جامعه اي موفق است كه روي فكرها و تدبيرها سرمايه گذاري كند كه در اين صورت آسيب هاي اجتماعي به حداقل ممكن مي رسد.»

  رسولي گفت: « بيكاري، معلوليت ها و بسياري از آسيب هاي اجتماعي حاصل برخي از ضعف هاي ماست كه اگر بخش هاي مختلف به درستي هدايت شود چنين وضعيتي را نخواهيم داشت.»

  وي رويكرد دانشگاه آزاد اسلامي را به سمت حل مسايل عنوان كرد و افزود: « رويكرد دانشگاه به سمتي است كه بتواند مسائل و مشكلات جامعه را حل كند و در اين خصوص ظرفيت هاي خالي و سرمايه هاي فكري و علمي دانشگاه در اختيار نهادهاي مردمي است.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل اظهار كرد: « يكي از دغدغه هاي مهم دانشگاه، وجود بيكاري گسترده در بين جوانان فارغ التحصيل و تحصيل كرده در مقاطع مختلف است كه نهاد هاي خيريه مي تواند در اين زمينه گام هاي خوبي بردارد.»

  وي ادامه داد: « بدترين زمان براي مسئولان دانشگاه، آن زماني است كه دانشجويي به دليل عدم داشتن بضاعت مالي نتواند ادامه تحصيل داده و مجبور به انصراف شود.»

  رسولي اظهار اميدواري كرد با تاسيس مراكز خيريه به خصوص مجمع خيرين در دانشگاه اين دغدغه ها و آسيب ها از بين برود.

   


تازه ترین اخبار