•  358
     1397/02/26 کمیته دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل تشکیل شد
    کمیته دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در جهت پیشبرد اهداف اجرایی معاونت دانشجویی و رسیدگی به مشکلات دانشجویان تشکیل شد.

    مدير امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در گفتگو با خبرنگار آنا، اظهار كرد: « براساس آئین نامه صادره از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل کمیته دانشجویی در واحدهای دانشگاهی در جهت ایجاد ساز و کارهای مناسب و قانونمندی برای رفع مشکلات دانشجویی و دسترسی آسان و به هنگام به مطامع دانشجویی امری ضروری است.»

    اكبر قاسمي گفت: « اولین جلسه اين كميته با حضور رئيس واحد، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر امور دانشجویی تشكيل و بر انجام كار کارشناسی دقیق تر و تدوین برنامه های مختلف در زمینه ارتقاء خدمات دانشجویی از جمله امور مربوط به تغذیه و امور رفاهی، وام های دانشجویی، نقل و انتقالات، مشمولین، امور خوابگاهها، اداره دانش آموختگان و ... مورد تاكيد قرار گرفت.»

    وي اضافه كرد: « جلسات کمیته دانشجویی در دو قالب اضطراری و عادی بصورت ماهانه تشکیل و پیشنهادات اعضاء به هیات رئیسه واحد جهت تصویب نهایی با رویکرد آینده نگری در چهارچوب دستورالعمل های مربوط، ارائه مي شود.»

تازه ترین اخبار