•  467
   1397/02/16 چاپ مقاله عضو هيات علمي واحد اردبيل از سوي انتشارات اشپرینگر
  مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در زمینه استفاده از فناوری داده هاي عظیم در بهینه سازی شبکه های نسل جدید موبایل در انتشارات Springer انتشار یافت.

  دکتر عباس میرزایی ثمرین در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار كرد: « اين مقاله با عنوانBig Data based Self-Optimization Networking in Next Generation Mobile Networks به عنوان کاری مشترک با دکتر مرتضی براری؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی کشور در انتشارات Springer انتشار یافت.»

  وي بيان كرد: « یکی از چالش های پیش رو در ارائه سرویس های با نرخ بیت بالا در شبکه هاي موبایل نسل جدید، کنترل دسترسی و مدیریت منابع شبکه است. »

  ميرزايي افزود: « در این مقاله به منظور دست یابی به یک سطح کارایی قابل قبول، مدلی خودبهینه‏ساز مبتنی بر شاخص های همسایگی ارائه شده است که با به کارگیری این مدل می توان امکان کنترل منابع و شاخص های مرتبط با روابط همسایگی شبکه موبایل را بدون دخالت نیروی انسانی و صرفا با تکیه بر هوشمندی شبکه ایجاد کرد. »

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ادامه داد: « در راستای هرچه کاراتر کردن مدل مورد نظرو افزایش سطح صحت فرآیند تصمیم سازی از تکنیک داده هاي عظیم برای آنالیز داده ها استفاده شده است به گونه ای که در سمت فراسو، داده هاي کاربران از لایه کاربر به هسته شبکه در یک موتور خودبهینه ساز مورد آنالیز قرار گرفته و بر اساس اطلاعات معنایی استخراج شده از این داده ها، مرکز تصمیم گیری شبکه قادر خواهد بود پارامترهای شبکه و توزیع منابع را به صورت هوشمندانه تنظیم كند.»

  ميرزايي گفت: « نتایج حاصل شده از ارزیابی این مدل نشان می دهد که علیرغم حجم داده چندصد برابری مورد آنالیز، با تخصیص بهینه منابع و همچنین کاهش میزان بار سیگنالینگ شبکه، امکان بهبود شاخص های کارآیی مانند نرخ گذردهی شبکه تا حد 30 درصد نیز وجود دارد. »

  وي افزود: « از طرفی وجود واحدهای استخراج ویژگی و انتخاب پارامتر در شرایط وجود تعداد پارامترهای زیاد، تا 25 درصد زمان پاسخگویی مدل خودبهینه ساز را کاهش می دهند. همچنین خروجی هاي عددی حاکی از ایده آل بودن استفاده از روش هاي یادگیری مبتنی بر بردارهای پشتیبان و البته افزایش سطح صحت تصمیم سازی مبتنی بر سیستم توصیه گر است.»

  ميرزايي افزایش سطح کیفیت سرویس در لینک فروسو و افزایش 15 درصدی سطح پوشش شبکه سلولی در شرایط SINR تامین شده با در نظر گرفتن پارامتر هزینه را می توان به عنوان نتایج مثبت این طرح عنوان کرد.

   

تازه ترین اخبار