•  1164
   1397/02/04 دبير هيات امناي استان اردبيل: روابط عمومي قوي ترين ابزار مديريتي است
  دبير هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل گفت: « روابط عمومي قوي ترين ابزار مديريتي و مشاور امين مجموعه سازماني است.»

  دكتر اسحق رسولي در پنجمين جلسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان اردبيل اظهار كرد: « پشت میز، جایگاه کوتاهی برای تصمیم گیری مدیران است و امکان دیدن از پشت آن کم است و مشکلات و مسائل همکاران قابل مشاهده نیست. انتظار این است که روابط عمومی وضعیت دانشگاه را مشاهده كرده و مشاور امین در دانشگاه باشد.»

  وي  ادامه داد: « توجه زیاد به این موضوع باعث می شود بستر سازنده در دانشگاه بوجود بیاید تا به اهداف دانشگاه سریع تر دست یافت كه منجر به بهره وري در سرمایه انسانی شود.»

  رسولي تاكيد كرد: « سرمایه انسانی بسیار مهم است ولی سرمایه اجتماعی مهمتر از آن است. مولفه های سرمایه اجتماعی آگاهی، مشارکت و اعتماد است.»

  وي تاكيد كرد: « سرمایه انسانی مهمتر از سرمایه پولی و مالی است و سرمایه اجتماعی است که برای دانشگاه منفعت اقتصادی می رساند و روابط عمومی باید سرمایه اجتماعی را تقویت کند.»

  رئيس شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان اردبيل وظيفه روابط عمومی را مدیریت افکار عمومی دانست و گفت: « حوزه ارتباطات ظریف ترین و پیچیده ترین بخش سیستم است و تنظیم آن در دست روابط عمومی است و انتظارها از روابط عمومی یک انتظار جامع است.»

  رسولي بيان كرد: « اگر همدلی، مشارکت و اعتماد باشد، معجزه در سازمان رخ می دهد و در مقابل اگر اعتماد از بین رود و شکاف بوجود آید، سازمان آسیب می بیند و نگهبان این سرمایه اجتماعی، روابط عمومی است.»

  وي افزود: « در سازمانهای بزرگ، قویترین مدیران فقط می توانند از 20 درصد ظرفیت کارکنان استفاده کنند و در دانشگاه آزاد اسلامي برای استفاده بهتر از این ظرفیت باید تغییر نگرش ایجاد شود و نقش روابط عمومی در این میان بسیار زیاد است.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل خطاب به مديران و مسئولان روابط عمومي ها گفت: « کار رسانه ای و مدیریت رسانه در دست شما است. رسانه نمی تواند به مردم بگوید به چه فکر کنند ولی می تواند نگرش های مردم را جهت دهد.»

  وي افزود: «  با تبیین اهداف توسط روابط عمومی، دغدغه های اصلی برای عموم مشخص می شود و در وضعیت کنونی دانشگاه، روابط عمومی می تواند بیشتر در حل مشکلات کمک کند.»

  رسولي بهترین راه پیش بینی آینده را ساختن آینده دانست.

  مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل نيز برنامه ريزي براي كمك به مجموعه دانشگاه براي برون رفت از چالش هاي موجود را از محوري ترين فعاليت ها و برنامه هاي روابط عمومي هاي استان دانست.

  غلامحسين غاربي اظهار كرد: « در تدوين برنامه هاي سال جديد پيش بيني هاي لازم براي افزايش درآمد از منابع غيرشهريه اي مبتني بر فعاليت هاي حرفه اي روابط عمومي و همچنين ارايه راهكارهاي علمي و كارشناسي براي افزايش تعداد دانشجو، تدارك ديده شده است كه بر طبق زمان بندي اجرا مي شود.»

  دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل، راه اندازي راديو تلويزيون اينترنتي دانشگاه، برگزاري سمپوزيوم ملي روابط عمومي، راه اندازي تلويزيون شهري، تقويت كارگروه ارتباطات و روابط عمومي دانشگاه، برقراي ارتباطات برون سازماني با سازمان ها و ادارات ديگر براي عقد قراردادهاي درآمدزايي، برگزاري كارگاه هاي حرفه اي و برقراري و تقويت ارتباط با مدارس استان را از جمله برنامه هاي سال 97 روابط عمومي استان معرفي كرد.

   

   

   


    

   

    

تازه ترین اخبار