•  555
   1396/12/24 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل: دارايي فكري و علمي، بزرگترين سرمايه دانشگاه است
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دارايي فكري و علمي را بزرگترين سرمايه دانشگاه معرفي كرد.

  دكتر اسحق رسولي در جلسه شوراي اداري پايان سال اين واحد دانشگاهي اظهار كرد: « وجود ثروت بزرگ دانش علمي ايجاب مي كند كه محيطي ايجاد كنيم كه اين سرمايه مهم در جهت توسعه و برون رفت از مشكلات و بحران ها بكار گرفته شود.»

  وي بيان كرد: « بهترين راه پيش بيني آينده، ساختن آينده است و مفهوم آن اين است كه آينده را خودمان رقم بزنيم كه تحقق آن مستلزم اين است كه دل ها را به هم وصل كنيم و با تدبير و برنامه ريزي براي رسيدن به اين هدف تلاش كنيم.»

  رسولي تاكيد كرد: « با گذشت از دلگيري ها و كدورت ها، سال 96 را پشت سر بگذاريم تا با فراغ بال و انگيزه والا بتوانيم كشتي بزرگ دانشگاه را در درياي متلاطم، هميشه در حركت و رو به جلو نگه داريم.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ابراز عقيده كرد: « هر سيستمي كه تغيير و تحول در آن نباشد و طبق روال قبل به حركت خود ادامه دهد، بي شك به دور باطل دچار شده و با تكرار روند گذشته به خسران دچار خواهد شد و بايد اذعان كرد كه بسياري از مجموعه هاي دولتي و غير دولتي با اين مشكل مواجه هستند.»

  رسولي به گذشته پر افتخار دانشگاه اشاره كرد و گفت: « با همه انتقاداتي كه وجود دارد، گذشته دانشگاه آزاد اسلامي درخشان بوده و در آموزش عالي، اصلي ترين دستاورد نظام و انقلاب است.»

  وي تاكيد كرد: « به بركت اين دانشگاه، بسياري از بحران هاي آموزشي و اجتماعي نجات يافته است و بايد اميدوار بود دانشگاهي كه عدم اتكا به نفت را تجربه كرده است به طور قطع مي تواند چالش هاي موجود را سپري كند.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل تصريح كرد: « اين واحد دانشگاهي عليرغم كاهش دانشجو و شهريه در پرداخت حقوق پرسنل يك روز هم تاخير نداشته و اين نشانگر آن است كه كه هم كاركنان و استادان شرايط را به خوبي درك كرده اند و هم تيم مديريتي با درايت و پشتكار تلاش كرده اند ثبات دانشگاه حفظ شود.»

  وي تاكيد كرد: « اين وضعيت اگر در سيستم دولتي بود، بحران هاي جدي ايجاد مي شد همچنان كه در بسياري از كارخانه ها، تعطيلي و بيكاري كارگران را شاهد هستيم.»

  رسولي گفت: « رويكرد مديريت جديد ايجاد تحول و بهبود مستمر است كه پرسنل هم بايد از روزمرگي خارج شده و امروزش بهتر از ديروز باشد.»

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از اجراي طرح هايي براي ايجاد درآمد پايدار براي رفع دغدغه هاي مالي در اين واحد دانشگاهي خبر داد.

   

   

   

   


تازه ترین اخبار