•  832
   1396/12/14 کارگاه آموزشی مقاله نویسی در واحد اردبیل برگزار شد
  کارگاه آموزشی مقاله نویسی به همت انجمن علمی مهندسی پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل برگزار شد.

   

  به گزارش خبرنگار آنا، مدرس کارگاه به اهمیت مقاله نویسی و علم در محیط دانشگاهی اشاره کرد و گفت: « در محیط دانشگاهی آموزش مقاله نویسی از موضوع های اساسی است که هر چقدر دانشجویان با آن زودتر آشنا شوند در ادامه تحصیل موفق تر و کاراتر خواهند بود.»

  زهرا مصلی گفت: « ورود به دانشگاه و هم زمان آشنایی با مقاله نویسی، پیشرفت علمی دانشجو و دانشگاه را تضمین می کند.»

  وي افزود: «از  این کارگاه كه در طول دو روز در سالن دكتر عطامهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار می شود،  استقبال خوبی به عمل آمد و دانشجویان از رشته های متنوع و مقاطع مختلف در کارگاه حضور داشتند.» 

  مصلي ادامه داد: « در این کارگاه، دانشجویان با موضوع مقاله نویسی آشنا مي شوند و تعریف مقاله علمی، اهمیت نوشتن مقاله علمی، ویژگی های مقاله خوب مطالب آغازین کارگاه بود.»

  وي افزود: « در ادامه دانشجویان با انواع مقاله علمی آشنا شدند و ساختار و بخش های اصلی آن آموزش داده شد و همچنین دانشجویان سوالات خود را مطرح و در اجرای کارگاه مشارکت كردند.»

  مصلي اظهار كرد: « ادامه کارگاه فردا برگزار شده و موضوع عملیاتی کردن مقالات و نحوه ارسال به مجلات معتبر مورد بحث قرار خواهد گرفت.»

   

   

   

تازه ترین اخبار