•  773
   1396/12/02 اختراع توربين آبي روتور كروي شكل تغيير يافته در واحد اردبيل
  نسل اول دستگاه توربين آبي روتور كروي كروي شكل تغيير يافته توسط عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل اخترع و از سوي سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران گواهي اعتبار و تاييد اختراع صادر شد.

  دكتر سيامك غريبي اصل؛ مخترع دستگاه در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار كرد: « دستگاه از نظر کلی به بخش خشک و تر و از نظر اجزاء به سه واحد، روتور، محورانتقال و واحد مولد یا ژنراتور که انرژی مکانیکی دورانی را به انرژی الکتریکی(برق) تبدیل می کند، تشکیل شده است.  

  وي افزود: «  بخش مرطوب یا گردننده متشکل از12 پره قوسی (زاویه حمله) 10 درجه جهت حرکت دوارنی که وابسته به حرکت دستگاه نبوده و فقط این سیال(آب) است که با داشتن انرژی جنبشی به صورت سرعت خطی منجر به دوران پره ها شده  و در نتیجه آن حرکت خطی آب تبدیل به حرکت و یا سرعت دورانی مي شود.»

   غريبي بيان كرد: « متریال پره از نوع پلی اتیلن TSPE می باشد. همچنین به منظور افزایش کارآیی دورانی در روتور و افزایش ضریب هدایتی آب به طرف پره  ها، دفلکتور استوانه ای شکلی از نوع همگرا که متشکل از 12 تیغه با زاویه 10 درجه است، پیرامون روتور را دربر می گیرد.»

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ادامه داد: « سپس سرعت دوارنی ایجاد شده توسط روتور از طریق یک محور انتقال با متریال استنلس استیل OD-25mm  که به واسطه دو یاتاقان، به واحد ژنراتور انتقال می یابد.»

  غريبي گفت: «  تمامی اجزاء در این واحد جهت ممانعت از نفوذ سیال به قطعات متحرک بوسیله محافظ (بدنه عایق) آببندی شده است. همچنین واحد انتقال حرکت دورانی نیز وابسته به حرکت دستگاه نيست و واحد مولد یا مبدل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی نیز از دو زیر بخش ژنراتور و کنترل وضعیت و شرایط کاری تشکیل مي شود که از نظر کاری وابسته به حرکت دستگاه نيست.»

  وي اضافه كرد: «  این واحد نیز از طریق یک کوپلینگ، سرعت دورانی را از محور انتقال گرفته و از طریق القاء الکتریکی که در درون ژنراتور ایجاد می گردد جریان الکتریکی تولید مي شود.»

  اين مخترع خاطرنشان كرد: «  همچنین به منظور کنترل کار ژنراتور و ارسال آلارم نوری به اوپراتور جهت اطلاع از وضعیت ژنراتور نیز در زیر بخش کنترل وضعیت در واحد مولد تعبیه گردیده است.»

   

   

   

   


تازه ترین اخبار