•  1162
   1396/11/30 اولين پسادكتراي استان اردبيل فارغ التحصيل شد
  استادیار واحد اردبیل به عنوان اولين نفر در دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل و اولين استاد دانشگاه هاي دولتي و آزاد استان در رشته كشاورزي از رساله پسادكتراي خود با درجه عالی دفاع كرد.

  دکتر سیامک غریبی اصل در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار كرد: « ورود من به پسادكترا در راستاي سياست كلي دانشگاه آزاد اسلامي به خصوص رئيس هيات امنا و معاون محترم پژوهش و فن آوري دانشگاه  مبني بر تحصيل اعضاي هيات علمي در اين مقطع انجام شد.»

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفت: « جلسه دفاع از رساله اينجانب با عنوان «  تحلیل و مدل سازی پارامترهای فنی- اقتصادی انرژی قابل دسترس تجدید  پذیر در گرمایش ماهیان سردابی» در دانشگاه محقق اردبيلي با حضور پروفسور یوسف عباسپور گیلانده؛  استاد میزبان(راهنما) برگزار شد.» 

   وي در خصوص محتواي اين رساله اظهار كرد: « افزایش جمعیت و نابودی منابع طبیعی در اثر آلودگی های به وجود آمده توسط بشر و بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و کمبود غذا بزرگ ترین خطری است که جوامع بشری را تهدید می کند.»

  غريبي اصل ادامه داد: « بنابراین نیاز به غذا به ویژه پروتئین بیش از گذشته احساس می شود. آمارها نشان می دهد که بین بخش های تولید کننده  غذا، آبزی پروری دارای سریع ترین رشد است.»

   وي افزود: « براساس پیش بینی های سازمان فائو، آبزی پروری در آینده نقش مهمی در تأمین غذا، درآمد، اشتغال، ارزآوری و توسعه پایدار روستایی در بیشتر کشورها ایفا خواهد کرد.»

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: «  ایران نیز در همین راستا رتبه اول آسیا و دوم جهان را بعد از شیلی درتولید ماهیان سردآبی(قزل آلای رنگین کمان) دارد.»

  غريبي گفت: « در اجرای بخش اول پژوهش بعد از برآورد بارحراتی موردنیاز استخرهای پرورش ماهی به روش ریاضی و تحلیل مسیر و تحلیل فاکتورهای حرارتی ، سیستم استفاده مستقیم از پساب سیال زمین گرمایی در تأمین حداقل دمای رشد برای فصول سرد سال از طریق لوله کشی مستقیم اجرا شد.»

  وي ادامه داد: «  استان اردبیل نیز از نظر تعداد مزارع منفرد پرورش ماهیان سردآبی، رتبه 10 کشوری و از نظر مساحت رتبه 13 کشوری و از نظر تولید نیز حائز رتبه 13 کشوری را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ضروت افزایش راندمان تولید و یا سطح تولید این محصول آبزی پروری بویژه در استان اردبیل از ضرورت خاصی برخودار است.»

  غريبي افزود: «  در همین راستا مزرعه پرورش ماهی در مشگین شهر با هدف افزایش راندمان تولید و یا به بیانی دیگر، تولید در خارج از فصل جهت تأمین دمای مطلوب در فصول سرد سال انتخاب شد.»

  مسئول علمی پژوهشی بسیج اساتید استان اردبیل استان اظهار كرد: « براساس پتانسیل های موجود و قابل دسترس مزرعه، پژوهشی در سه بخش: الف- طراحی، تحلیل و اجراء استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی، ب- طراحی، تحلیل و عملیاتی کردن برداشت انرژی از پساب سیال استخرها و پ- طراحی، تحلیل و اجراء مبدل انرژی جنبشی آب استخرها به انرژی الکتریکی به عنوان آلترناتیوی در رفع نیازهای الکتریکی سیستم تولید، اجرا شد».

  غريبي گفت: « در اجرای بخش اول پژوهش بعد از برآورد بارحراتی موردنیاز استخرهای پرورش ماهی به روش ریاضی و تحلیل مسیر و تحلیل فاکتورهای حرارتی ، سیستم استفاده مستقیم از پساب سیال زمین گرمایی در تأمین حداقل دمای رشد برای فصول سرد سال از طریق لوله کشی مستقیم اجرا شد.»

  اين پژوهشگر اضافه كرد: « این امر امکان تولید در خارج فصل برای حداقل 14 استخر سرپوشیده مزرعه را ممکن كرد. سپس در اجرای بخش دوم پژوهش، میزان انرژی حرارتی موجود در پساب این استخرها برآورد و براساس داده ها سه مدار بازیابی حرارتی طراحی شد.»

  وي خاطرنشان كرد: « سپس به منظور توجیه پذیری اقتصادی مدارها و همچنین انتخاب بهینه ترین مدار براساس سطح تکنولوژی تولیدی مراکز صنعتی کشور، هریک از المان های مدار به چندین شرکت تخصصی فرستاده و در نهایت براساس طراحی و تأییده سه شرکت تخصصی، المان  ها انتخاب و جهت مقایسه این مدارهای بازیابی حرارت در شرایط تئوری و عملی از نرم افزار کامسول استفاده گردید که در نهایت با مقایسه اقتصادی و فنی بهترین مدار طراحی صنعتی به مالک مزرعه جهت سرمایه گذاری پیشنهاد شد.»

   غريبي بيان كرد: « با این کار دمای رشد حداقل  14 استخر سرپوشیده دیگر نیز قابل تأمین می باشد.  همچنین در اجرای بخش سوم پژوهش نیز دستگاه توربین آبی روتور کروی شکل تغییر یافته طراحی، ساخت و تست شد و سپس از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گواهی نامه ثبت اختراع اخذ و به مالک مزرعه پیشنهاد شد.»

  غريبي فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته مکانیزاسیون کشاورزی- گرایش انرژی  از دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقیقات تهران به پایان رسانده، 16 سال سابقه عضو هیأت علمی، 14 اختراع، 6 کتاب،  چاپ مقالات متعدد علمی، پژوهش، دانشور نمونه در سومین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان اردبیل، مدیر پژوهش و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان علوم و تحقیقات اردبیل در سال های 90 تا 93 و استاد نمونه آموزشی سال های 85، 90 و 95 در دانشگاه های آزاد اسلامي و پیام نور را در كارنامه خود دارد.

   

   

   

   


تازه ترین اخبار