•  783
   1396/11/23 پذيرش مقاله عضو هيات علمي واحد اردبيل در دومين كنگره بين المللي نوروژنتيك دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در دومين كنگره بين المللي نوروژنتيك دانشگاه علوم پزشكي مشهد پذيرفته شد.

  الميرا ميكائيلي در گفتگو با خبرنگار آنا، اظهار كرد: « مقاله اثر درمانی سلول های پیش ساز الیگودندروسیتی مشتق شده از سلول های بنیادی ژله وارتون انسان در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس)، 2 الي 4 اسفند ماه ارايه مي شود.

  وي گفت: « مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری خود ایمنی است که منجر به از دست رفتن میلین در سیستم عصبی مرکزی می شود. امروزه یکی از اهداف بالقوه درمانی بر علیه ام.اس استفاده از پیوند سلول جهت آغاز مجدد میلین سازی است.»

  وي افزود: « ما در این تحقیق سلول های پیش ساز الیگودندروسیتی مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون انسان را به درون بطن های مغزی موش مدل ام.اس (EAE) پیوند زدیم. سپس اثرات این سلول ها را بر علائم عملکردی و پاتولوژیک این بیماری مورد بررسی قرار دادیم.»

  ميكائيلي در خصوص نتايج اين تحقيق بيان كرد: « سلول های پیش ساز الیگودندروسیتی مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون انسان علائم کلینیکی بیماری را در موش مدل ام. اس. به طور چشم گیری کاهش داد. همچنین بررسی های بافت شناسی مغز و نخاع این موش های تیمار شده نشانگر افزایش میلین سازی مجدد به طور چشمگیری بود.»

  وي ادامه داد: « نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این می باشند که پیوند سلول های پیش ساز الیگودندروسیتی مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون انسان موجب ترمیم غلاف میلین در مغز و بهبود بیماری ام.اس می شوند.» 

  به گزارش خبرنگار آنا، تاكنون از اين پژوهشگر 3 مقاله isi، يك مقاله علمي پژوهشي و 2 مقاله در كنگره هاي بين المللي چاپ و ارايه شده است.

تازه ترین اخبار