•  582
   1396/10/20 ارايه مقاله دانشجوي واحد اردبيل در بیست و ششمین کنگره بیماری های عفونی گرمسیری ایران
  محمد رضایتی دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل با ارايه دو مقاله در بیست و ششمین کنگره بیماری های عفونی گرمسیری ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضوري فعال يافت.

  رضايتي در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار كرد: «  مقاله اول به بررسی فراوانی روتاویروس در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان بوعلی اردبیل پرداخت و  « روتاویروس ها به عنوان یکی از مهم ترین عامل گاستروانتریت حاد در نوزادان و کودکان شناسایی شدند.»

  وي افزود: « مطالعات انجام شده در ایران نشان میدهد که در هر سال 64000 کودک کم تر از 5 سال جان خود را از دست میدهند که 10880 مورد این مرگ و میرها به دلیل اسهال و 2720 نفر آن به دلیل ابتلای به عفونت روتاویروسی است.»

  رضايتي ادامه داد: «  با وجود این که گاستروانتریت های روتاویروسی در تمامی سنین مشاهده میشود اما کودکان 6 تا 24 ماه، افراد سالخورده و بیماران دارای نقص سیستم ایمنی آسیب پذیرترین گروه نسبت به این دسته از عفونت ها است.»

  وي گفت: « مطالعه ی حاضر نشان داد با توجه به فراونی بالای عفونت روتاویروسی، علی الخصوص در بین کودکان پیگیری های مستمر به منظور فراهم آمدن اطلاعات مفید جهت ساخت واکسن موثر و جلوگیری از هزینه های بالا مراقبت های بالینی ضرورت دارد.»

  دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: « مقاله دوم به بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بینی بیماران بستری شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز پرداخته شد.»

   رضايتي با بيان اينكه  استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی و جامعه به شمار میرود، اظهار كرد: «  امروزه مقاومت به آنتی بیوتیک ها بیش از حد در حال افزایش است که این مساله باعث نگرانی در جامعه ی کنونی شده است.»

   وي افزود: « تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی بیماران بستری به مدت طولانی برای کنترل عفونت های بیمارستانی حائز اهمیت است زیرا که از الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی می توان در انتخاب داروی مناسب برای درمان ناقلین استفاده كرد. »

  اين محقق خاطر نشان كرد: « پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی بیماران بستری شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز مورد بررسی قرار گرفت. »

  رضايتي تصريح كرد: مطالعه ی حاضر نشان داد که برخی از بیماران، ناقل استافیلو کوک اورئوس خصوصاً سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک هستند. که این مساله لزوم بررسی مستمر در زمینه ی ناقلی بیماران بیمارستان و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن ها را به منظور کنترل عفونت بیمارستانی را نشان می دهد.»

   وي افزود: « با استفاده از الگوی مقاومت دارویی ، می توان از داروهای مناسب جهب درمان ناقلین استفاده کرد.»

تازه ترین اخبار