•  1251
   1396/10/17 برگزاري مراسم تكريم و معارفه روساي دانشكده هاي علوم پايه و علوم انساني واحد اردبيل
  مراسم تكريم و معارفه روساي دانشكده هاي علوم پايه و علوم انساني واحد اردبيل با حضور رئيس واحد، معاون آموزش و تحصيلات تكميلي و روساي ادارات آموزش دانشكده هاي مذكور برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، دكتر اسحق رسولي رئيس واحد اردبيل در اين مراسم گفت: « لازمه بقاي يك سازمان در بهبود مستمر آن است و حسن داانشگاه در جابجايي و تغييراتي است كه به توانمندسازي و تزريق فكرهاي جديد و در نهايت به تعالي آن منجر مي شود.»

  رئيس واحد اردبيل با بيان اينكه حركت در مسير پيشرفت و بهبود مستمر دانشگاه در سايه همدلي و همراهي همگاني ممكن است، افزود: « دانشگاه آزاد اسلامي تلاش مي كند در جهت تبديل شدن به دانشگاه نسل چهارم كه همان دانشگاه فن آور و كارآفرين است، برنامه ريزي و حركت كند و انتظاري كه از گروه هاي آموزشي دانشگاه مي رود اين است كه علاوه بر فعاليت هاي آموزشي در زمينه هاي پژوهش و فناوري نيز گامهاي اساسي بردارند.»

  دكتر رسولي با تاكيد بر جذب گرنت پژوهشي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه، گفت: « از استادان تمامي گروه هاي آموزشي انتظار داريم كه در راستاي جذب گرنت پژوهشي تلاش و همت بيشتري كنند.»

  دكتر رسولي خاطرنشان كرد: « تلاش و همت جامعه دانشگاهي همواره بايد در مسير تعالي دانشگاه باشد تا شاهد ارتقاي چشمگير آن در تمامي عرصه هاي علمي، پژوهشي و فناوري باشيم.»

  در پايان اين مراسم از تلاش هاي يوسف وثيق و صدرالدين ستاري تكريم و توران سليماني به عنوان رئيس دانشكده علوم انساني و علي اكبر ايماني به عنوان رئيس دانشكده علوم پايه واحد اردبيل معرفي شدند.

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

تازه ترین اخبار