•  594
   1396/10/06 در جلسه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي و شركت آب منطقه اي اردبيل تاكيد شد؛ تلاش و همكاري علمي، تحقيقاتي براي حل بحران آب
  در جلسه مشترك مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي و شركت آب منطقه اي اردبيل بر ادامه همكاري براي حل موضوع بحران آب استان اردبيل تاكيد شد.

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل اظهار كرد: « رسالت دانشگاه اين است كه بر اساس نيازهاي جامعه، فعاليت هاي خود را مديريت و سازماندهي كند.»

  دكتر اسحق رسولي گفت: « سمت و سوي فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي به سمت رفع نيازهاي جامعه و خارج شدن از فعاليت هاي فقط آموزش و پژوهش است كه يكي از مهمترين كارهايي كه در حال مطالعه و پيگيري هستيم، تلاش براي ارايه راهكارهاي علمي در خصوص آب است.»

  وي افزود: « حساس ترين موضوع حياتي دنيا در حال حاضر بحران آب است كه متاسفانه جنگ آينده، جنگ آب خواهد بود كه ضرورت دارد با يك سري برنامه هاي راهبردي بر اين معضل غلبه كنيم.»

  مديرعامل شركت آب منطقه اي اردبيل نيز وضعيت آب را نگران كننده توصيف كرد و افزود: « در استان اردبيل، 632 ميليون متر مكعب آب منفي داريم .»

  مهندس اصغر سلیمان زاده اظهار كرد: « اگر 5 سال به آب دست نزنيم تازه به سطح ايستا مي رسيم كه در اين راستا و براي بهبود وضعيت 15 پروژه تعادل بخشي با همكاري دستگاه هاي ديگر در حال اجرا هستيم.»

  در اين جلسه تفاهم نامه همكاري علمي و تحقيقاتي منعقد و از كتاب  «اصول مهندسی پایدار»  تالیف مهندس بابک خیاط رستمی رونمايي شد.

   

    

   


تازه ترین اخبار