•  437
   1396/09/28 از سوي هيات علمي واحد اردبيل کتاب مهندسی انرژی زمین گرمایی در سرمایش و گرمایش گلخانه ها تاليف و منتشر شد
  کتاب مهندسی انرژی زمین گرمایی در سرمایش و گرمایش گلخانه ها از سوي سيامك غريبي اصل ؛ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل تاليف و منتشر شد.

  غريبي اصل در گفتگو با خبرنگار آنا، گفت: « كتاب مهندسی انرژی زمین گرمایی در سرمایش و گرمایش به عنوان نخستین كتاب فارسی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی  و مهندسی انرژی در محیط های زیستی و رشته هاي مرتبط، به نگارش درآمده است.»

  وي با بيان اينكه  اين مجموعه شامل چهار فصل است، اضافه كرد: « فصل اول شامل مفاهیم کلی مربوط به انرژی زمین گرمایی و همچنین مباحث خاص در خصوص این انرژی پاک برای حوزه زمین گرمایی سبلان(مشگین شهر) است.»

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: « فصل دوم نیز به مباحث مربوط به انرژی و انواع گلخانه ها از لحاظ انرژی را مورد بررسی قرار می دهد.»

  غريبي اصل افزود: « همچنین در ادامه این فصل، مطالبی در زمینه مقایسات فنی و اقتصادی انواع سیستم های گرمایشی رایج در محیط های گلخانه ای نیز جهت انتخاب مناسبترین و مطلوب ترین سیستم گرمایشی و سرمایشی با در نظر گرفتن انرژی زمین-گرمایی مورد تحلیل قرار می گیرد.»

  وي ادامه داد: « فصل سوم این کتاب  شامل مهندسی کاربری مستقیم انرژی زمین گرمایی با آنتالپی پایین(تکنولوژی پمپ های حرارتی) را به طور گسترده با روابط و شاخص های عملی مورد بحث بررسی قرار مي دهد.»

  اين پزوهشگر گفت: « فصل چهارم به مسائل مربوط به تکنولوژی مبدل های حرارتی یا همان کاربری مستقیم با آنتالپی متوسط و نحوه محاسبه انرژی ها در شرایط گلخانه ای را بصورت عملی  مورد بحث و برسی قرار داده است تا بدین سان در اجرای سیاست-های مراکز عالی و گذر از مباحث فقط آموزشی عبور کرده و گامی موئژ در افزایش انگیزه و جرأت علمی برای محققین و دانش پژوهان محترم در این حوزه نیز برداشته باشیم.»

  به گزارش خبرنگار آنا، کتاب مهندسی انرژی زمین گرمایی در سرمایش و گرمایش گلخانه ها، ششمين كتاب سيامك غريبي اصل؛ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بوده كه از سوي انتشارات آيیژ چاپ و منتشر شده است.

تازه ترین اخبار