•  415
   1396/09/26 انتشار کتاب « مدیریت انرژی بیوسیستم» از سوي عضو هيات علمي واحد اردبيل
  كتاب «مدیریت انرژی بیوسیستم» تاليف سيامك غريبي اصل؛ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از سوي انتشارات جهاد دانشگاهي چاپ و منتشر شد.

  غريبي اصل در خصوص اين كتاب اظهار كرد: « كتاب مدیریت انرژی بیوسیستم به عنوان نخستین كتاب فارسی در حوزه بیوسیستم شامل تکنولوژی های تولید، فرآوری و حمل و نقل در محیط های زراعی، باغی، دامی، جنگل، مرتع و سایر محیط های زیستی مرتبط به نگارش درآمده است.»

  وي با بيان اينكه اين مجموعه شامل سه فصل است، اظهار كرد: « فصل اول مفاهیم مدیریت انرژی سیستم و مدل ایجاد یک سیستم مدیریت انرژی استاندارد را  بصورت عملی با مثال های مرتبط به هریک از زیر مدل های ایجادی شامل می گردد.»

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل افزود: « فصل دوم به مباحث مربوط به ممیزی انرژی همچون بازرسی انرژی و روش های ممیزی در محیط های تولیدی و فرآوری مي پردازد. »

  وي اضافه كرد: « در فصل سوم نیز مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم انرژی خواه بیوسیستم را در تمامی زیر شاخه های مرتبط بصورت دسته بندی جدید، بررسی شده است.»

  اين استاد دانشگاه تصريح كرد: « در فصل چهارم مطالبي مانند سیستم های روشنایی، سیستم های تهویه و تهویه مطبوع، سیستم های هوای فشرده، سیستم های سرمایش شیر سیستم های خاک ورزی، سیستم های شیمیایی، سیستم های تأمین آب، سیستم های پس از برداشت، سیستم های حفاظت و نگهداری محصولات باغی، سیستم های آسیاب کردن و تهیه خوراک دام و سیستم های قدرت را مي توان مطالعه كرد.»

  وي افزود: « اين كتاب همچنين بکارگیری حامل های انرژی نوین در محیط های بیوسیستم را با نمونه مثال های واقعی برای خواننده محترم معرفی نموده و قدرت تفکر و ایده پردازی در این حوزه از علم که متأسفانه مورد کم لطفی اهل قلم و محققین قرار گرفته را ایجاد مي كند.»

تازه ترین اخبار