•  487
   1396/09/14 در جلسه شورای قرآن و عترت استان اردبیل مطرح شد؛ ضرورت بازبینی در کتاب درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم
  سومین جلسه شورای قرآن وعترت استان اردبیل با حضور اعضا و مدیر کل پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي در محل دبیر خانه هیات امنا تشکیل شد.

  به گزارش حبرنگار آنا، مدیر کل پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي اظهار كرد: « برای تدوین کتاب جدید آموزش قرآن کریم، مصمم هستیم نظرات همه اساتید قرآن را مد نظر قرار دهیم و البته از نظرات اساتید و صاحب نظران استان اردبیل نیز قطعا استقبال می کنیم.».

  طالب تاش گفت: «هدف ما این نیست که بیشتر دنبال قواعد باشیم بلکه هدف ما این است که دانشجو در یک ترم بتواند با قرآن آشتی و انس پیدا کند و نیر بتواند رو خوانی خود را تقویت كند.»

  دکتر اسحق رسولی دبیر هیات امنای استان اردبيل نيز بيان كرد: « باید در تدریس قرآن دنبال این باشیم که در دانشجو رغبت، انگیزه و احساس نیاز ایجاد شود و در يک ترم فرصت را برای یادگیری غیمت بداند.»

   رسولی افزود: «در پایان ترم باید نظرسنجی هم باشد تا بتوانیم آثار خروجی آن را بسنجیم و بر اساس آن برنامه ریزی قرآنی بعمل آید.»

  در این جلسه پس از بحث و گفتگو پیرامون موضوعات مورد نظر ، استادان قرآن کریم نظرات و پیشنهادات خود را ارائه كردند.

  شورای قرآن و عترت استان اردبیل متشکل از دبیر هیات امنا، رییس دبیرخانه هیات امنا، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامي استان، معاون فرهنگی و دانشجویی واحد، مسولان کانون های قرآن و عترت و استادان درس قرآن کریم است.

تازه ترین اخبار