•  1437
   1396/08/25 معاون جديد آموزشي و تحصيلات تكميلي واحد اردبيل معرفي شد
  جلسه تكريم معاون سابق و معارفه معاون جديد آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل با حضور هيات رئيسه و مديران گروه هاي آموزشي در سالن استاد عطامهر اين واحد برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفت: « دانشگاه آزاد اسلامي در دهه 90 دوره تثبيت را گذرانده ولي با چالش هاي جديدي روبرو شده كه براي اينكه به سمت افول نرود بايد راهبردها را عوض كرد.»

  دكتر اسحق رسولي اظهار كرد: « دانشگاه آزاد اسلامي با فكر پويا مي تواند خود را احيا كرده و ادامه حيات داده و به زندگي دوباره با راهبردهاي جديد روي آورد.»

  وي با بيان فرق انسان با سازمان در توانايي احياي خود، تصريح كرد: « انسان وقتي به دوره پيري مي رسد نمي تواند به دوره جواني برگردد ولي در سازمان ها مي تواند تولدي دوباره اتفاق بيفتد.»

  رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل با تاكيد بر ضرورت ايجاد تغيير نگرش و استراتژي در دانشگاه بيان كرد: « اگر در اين شرايط به فكر تغيير جهت نباشيم رو به نابودي خواهيم رفت بنابراين ضرورت دارد با تاكتيك هاي جديد براي تعالي دانشگاه قدم برداريم.»

  وي با تاكيد بر تاثيرگزاري دانشگاه در توسعه دانشگاه هاي دولتي گفت: « دانشگاه آزاد اسلامي توانست با ايجاد تحول علمي، دانشگاه هاي دولتي را به چالش بكشاند و اگر دانشگاه آزاد نبود نظام آموزشي ما در اين سطح كيفي نبود.»

  رسولي افزود: « تاثيرهاي استاني دانشگاه آزاد اسلامي چشمگير بوده و در حال حاضر در بسياري از رشته ها به خصوص رشته هاي علوم انساني حرف اول را مي زند.»

  در اين جلسه از زحمت هاي مهران داوري بينا تقدير و بهنام بهاري به عنوان معاون جديد آموزشي و تحصيلات تكميلي معرفي شد.

  همچنين با توجه به ادغام معاونت هاي برنامه ريزي و اداري و مالي از زحمت هاي يوسف ساجد و محمد روحي عيسي لو تقدير و سرپرستي اين سه  معاونت به حسين عليپور؛ معاون اداري و مالي واحد تفويض شد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


تازه ترین اخبار