•  752
   1396/08/24 اولین نشریه بین المللی دانشگاهی استان در واحد اردبیل منتشر شد
  اولین شماره نشریه علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و اولین نشریه بین المللی دانشگاه هاي استان با عنوان Anthropogenic Pollution Journal (آلودگی های محیط زیست انسانی) منتشر شد.

  ابراهیم فتائی گفت: «هدف از آن، انتشار نتایج تحقیقات پژوهشگران در خصوص اثرات فعالیت های انسانی بر محیط زیست متمرکز است اردبیل است که از طریق لینک  http://apj.iauardabil.ac.ir/volume_114332.html قابل دسترس است.»

  سردبیر نشریه اظهار كرد: «زمینه این مجله تخصصي، آلودگی های انسانی ناشي از  فعالیت های مختلف شهری، صنعتی، کشاورزی، هسته ای و اثرات آن بر اجزای زنده و غیره زنده محیط زیست شامل آب، خاک، هوا و موجودات گیاهی، جانوری و انسان در مقیاس های محلی، منطقه ای، جهانی و ارزیابی ریسک فعالیت های انسانی است.»

  وي افزود: « در هیات تحریریه  این نشریه استادان برجسته ای از دانشگاه های داخل کشور و همچنین استادان  شاخصی از کشورهای آمریکا، استرالیا، مالزی، یونان، اتریش، برزیل، هند و آلمان همکاری دارند.»

  مدير مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: «دانشجویان، استادان و پژوهشگران مقاله هاي  مرتبط با زمینه فعاليت نشریه را می توانند از طریق وب سایت نشریه به  آدرس APJ.IAUARDABIL.AC.IR جهت انجام مراحل داوری و چاپ ارسال كنند.»

تازه ترین اخبار