•  571
   1396/08/22 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل: دغدغه روابط عمومي ها، ايجاد خوشنامي و اعتبار براي دانشگاه است
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل، مسئولان و مديران روابط عمومي ها را افرادي خوش فكر معرفي كرد كه دغدغه اصلي شان ايجاد خوشنامي و اعتبار براي دانشگاه است.

  به گزارش خبرنگار آنا، دكتر اسحق رسولي در چهارمين جلسه شوراي اطلاع رساني استان اردبيل بيان كرد: « نقش روابط عمومي ها در تعالي سازماني، راهبردي و استراتژيك است و ضرورت دارد قدر و منزلت و جايگاه روابط عمومي ها ارتقا يابد.»

  اين استاد رسانه اظهار كرد: « روابط عمومي ها، سرمايه اي براي دانشگاه ايجاد مي كنند كه همان سرمايه اجتماعي است و براي اين كار لوازم و الزام هايي نياز است كه همه بايد در تحقق آن تلاش كنند.»

  وي افزود: « در شرايط كنوني دانشگاه نياز به تصويرسازي مثبت در جامعه دارد كه اين كار فقط از طريق روابط عمومي ها مي تواند عملياتي شود.»

  رئيس  دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل تصريح كرد: « روابط عمومي ها به همه بخش ها كمك كنند تا بتوانيم پايداري دانشگاه را حفظ كنيم و اين موضوع به كار عميق و همه جانبه نياز دارد.»

  رسولي گفت: « مهمترين بحثي كه در حاضر در دانشگاه مطرح است، رقابت با ساير دانشگاه است كه در چنين شرايطي ابزارهاي روابط عمومي نقش خود را بيشتر بروز مي دهد.»

  وي افزود: « بايد فعاليت هاي روابط عمومي به سمت و سويي سوق پيدا كند كه بتواند به نحو احسن روي ذهن و فكر درون سازماني و عموم مردم تاثير گذاشته و فكر و نگاه ويژه تزريق كند.»

  وي با تاكيد بر تشكيل اتاق فكر براي روابط عمومي ها بيان كرد: « در اين خصوص مي توان از ظرفيت گروه ارتباطات، اصحاب رسانه و افراد خوش فكر و متخصص استفاده كرد.»

  مدير كل روابط عمومي استان اردبيل نيز بر هدفمند و  تخصصي كردن فعاليت هاي روابط عمومي تاكيد كرد.

  غلامحسين غاربي گفت: « تلاش و سياست گزاري ما در شوراي اطلاع رساني استان بر محور فعاليت حرفه اي و جهت دادن آن به سمت درآمدزايي براي دانشگاه است.»

  در چهارمين شوراي اطلاع رساني استان اردبيل مسايل و مشكلات مربوط به روابط عمومي ها بررسي و تصميم هاي مقتضي اتخاذ شد.


تازه ترین اخبار