•  576
   1396/08/08 رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل: بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر تقويت شود
  رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بر تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر در استان تاكيد كرد.

  به گزارش خبرنگار آنا، دكتر اسحق رسولي در ديدار با مديركل بنياد شهيد و ايثارگران استان اردبيل اظهار كرد: « تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر منحصر به مشروطي ها نيست و براي همه دانشجويان بايد برنامه ريزي كرد.»

  وي افزود: «فرصت هاي مشاوره تحصيلي براي همه دانشجويان به خصوص دانشجويان شاهد و ايثار گر به نحو احسن فراهم شود و تمهيدي انديشيده شود كه فراتر از بخشنامه ها در خدمت اين عزيزان باشيم.»

  رسولي با تاكيد بر تقويت تعامل بين دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد شهيد اردبيل گفت: « ارتقاي كيفيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر به خصوص در دوره هاي تحصيلات تكميلي از اولويت هاي برنامه ريزي ها باشد.»

  وي ادامه داد: « حضور اين عزيزان در دانشگاه شايد آخرين فرصت براي مباحث تربيتي و آموزشي باشد و ضرورت دارد با اجراي ويژه برنامه هايي به صورت جدي وارد موضوع شد.»

  رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل انعكاس توانمندي هاي دانشجويان شاهد و ايثارگر را از ديگر اولويت هاي مورد تاكيد اين دانشگاه معرفي كرد.

   به گزارش خبرنگار آنا، در دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل 2080 دانشجوي شاهد و ايثارگر مشغول تحصيل هستند.

تازه ترین اخبار