•  574
   1396/08/03 دكتر رسولي در ديدار با مسئولين بسيج رسانه استان اردبيل: بسيج رسانه از نهادهاي تاثيرگذار جامعه است
  دكتر اسحق رسولي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل در ديدار با مسئولين و اعضاي بسيج رسانه استان اردبيل اعلام كرد: «بسيج رسانه را از نهادهاي تاثيرگذار در جامعه است.»

  دكتر رسولي با تاكيد بر جهت گيري دانشگاه آزاد اسلامي به سمت پژوهش، فناوري و كارآفريني، گفت: «تاكنون دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه بسط عدالت در آموزش عالي، تربيت نيروهاي متخصص و توليد مقالات علمي پيشگام بوده است و با حفظ اين ويژگي ها، دانشگاه آزاد اسلامي در تلاش است در توسعه و پيشرفت اقتصادي، صنعتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه از طريق پژوهش هاي كاربردي و كارآفريني نقش جدي تري داشته باشد.»

  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل افزود: « از اولويت هاي جديد دانشگاه آزاد اسلامي، هدايت پايان نامه ها و رساله هاي دكتري به سمت حل مسائل جامعه در زمينه هاي مختلف و ايجاد قطب هاي علمي است.»

  دكتر رسولي اظهار كرد: « در انجام ماموريت ها و رسالت هاي جديد، دانشگاه آزاد اسلامي به تعامل با همه نهادها و سازمان هاي دولتي و همچنين بخش خصوصي نياز دارد و در همين راستا، تعامل با رسانه ها و از جمله بسيج رسانه بسيار حائز اهميت هست.»

  دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل افزود: «بسيج يك تشكل فراجناحي است و هر كسي كه صادقانه براي پيشرفت كشور تلاش كند و تابع ولايت باشد، بسيجي است»

  دكتر رسولي گفت: « بسيج رسانه از نهادهاي تاثيرگذار و سازنده در جامعه است و اميدوارم تعامل خوبي بين دانشگاه آزاد اسلامي و بسيج رسانه برقرار گردد.»

   

   


تازه ترین اخبار