•  927
   1396/07/24 رييس دانشكده فني واحد اردبيل معرفي شد
  با حضور اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، رئيس جديد اين دانشكده معرفي شد.

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفت: « گنجينه و سرمايه غني علمي در اين دانشكده داريم كه اميدوارم بتوانيم اين سرمايه عظيم را در سطح ملي و منطقه اي نشان دهيم

  دكتر اسحق رسولي اظهار كرد: « هر سيستمي كه بخواهد پويايي از خود نشان دهد، در كنار كساني كه منشاء خدمات ارزنده در دانشگاه شده اند، نيازمند افكار و ايده هاي جديد در چرخه مديريت دارد

  وي ادامه داد: « در دانشگاه، مديريت در فضاي شيشه اي و شكننده انجام مي شود كه  نيازمند ظرافت خاصي است و آنچه كه مهمتر به نظر مي رسد حفظ منزلت نيروي انساني است

  رسولي با تاكيد بر ارزش افزايي سرمايه هاي دانشگاه بيان كرد: « بايد از توانمندي هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي در جهت اعتلاي دانشگاه استفاده بهينه شود

  وي افزود: « دانشگاه نيز در قبال اعضاي هيات علمي و كاركنان تكاليفي دارد كه مي بايست در استيفاي حقوق آن ها تلاش بيشتر كنيم

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بر انجام مديريت مشاركتي در دانشگاه تاكيد كرد.

  در اين جلسه همايون ابراهيميان به عنوان رئيس جديد دانشكده فني معرفي و از زحمت هاي محمد قيامي؛ رئيس قبلي قدرداني بعمل آمد.

   


   

تازه ترین اخبار