•  426
   1396/07/22 چاپ کتاب «مدیریت رویداد های ورزشی» توسط استادان واحد اردبيل
  کتاب «مدیریت رویداد های ورزشی» توسط استادان مدیریت ورزشی دانشکاه آزاد اسلامی واحد اردبیل چاپ و منتشر شد.

  به گزارش آنا، محمد پور پناهي در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: «اين کتاب به همت اعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامي واحد اردبیل؛  دکتر مسعود ایمانزاده ،مریم ملایی و محمد پورپناهی کل تپه  در ۱۷ فصل منتشر شده است.»

  وي افزود: «کتاب «مدیریت رویداد های ورزشی» به بررسی چگونگی برگزاری رویداد های ورزشی بزرگ ، یونورسیاد ها و همایش های ورزشی بین المللی ،درون دانشگاهی و منطقه ای  پرداخته است.»

  وي ادامه داد: «در فصول جداگانه تاثیر رویدادهای ورزشی  بر صنعت گردشگری ورزشی ، توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده  است.»

  مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل اظهار كرد: «این کتاب می تواند به عنوان کتاب جامع ، راهنمای دانشجویان دکتری و ارشد مورد مطالعه قرار گیرد.»

  وي اضافه كرد: « در تدوین این کتاب تلاش شده تا مطالب و راهکار ها بصورت ساده بیان شود و بی شک این کتاب نیز مانند سایر تالیفات حتما نقص هایی خواهد داشت که امیدواریم با ریز بینی اساتید و دانشجویان  در چاپ بعدی در جهت هرچه پر بار تر شدن آن از نظرات و راهکار های انان نیز بهرمند شويم.»

  وي بيان كرد: « پیش از این نیز ۶ جلد کتاب در زمینه ی دروس مدیریت ورزشی از اعضای هیئت علمی گروه تربیت بدنی   به چاپ رسیده است.»

تازه ترین اخبار